Tilfredshedsundersøgelse

Alle patienter på Sano besvarer en række spørgsmål ved udskrivelsen fra forløbet.

Spørgsmålene handler om patientens oplevelse af rehabiliteringsopholdet, og formålet er at kvalificere den løbende udvikling af rehabiliteringstilbuddet.

De samlede besvarelser bliver opdateret løbende, og de nyeste data er således altid tilgængelige. For at patienttilfredshedsundersøgelser skal opnå reel værdi, er det afgørende, at resultaterne nærstuderes og anvendes til at udvikle praksis. På Sano anvendes besvarelserne i flere henseender, fx i ledelsesmæssige beslutninger og af Sanos kvalitetsudvalg.