Feedbackmøder

I 2019 blev en ny type patientinddragende tiltag introduceret på Sano: Der bliver holdt feedback-møder på Sanos tre centre, hvor patienterne giver feedback på særligt udvalgte dele af den rehabiliterende praksis. 

Formålet med møderne er at understøtte den eksisterende kultur på Sano, hvor patienternes perspektiv er i centrum, og der bliver lyttet til patientens erfaringer og tilbagemeldinger.

Tilbagemeldingerne har bidraget til konkrete ændringer på den korte bane og haft indflydelse på overordnede strategiske forhold.