Henvisningskriterier

For at få bevilget et forløb på Sano, skal du opfylde en række kriterier: 
  • Du er diagnisticeret med idiopatisk parkinson i fase 1 eller fase 2-3
  • Du er i stabil medicinsk behandling
  • Du har ikke andre lidelser, der overskygger Parkinsons sygdom, (herunder ex. hjerte/lunge lidelser eller cerebrale lidelser)
  • Du har ikke psykiske symptomer eller lidelser, fx hallucinationer, demens eller depression, der forhindrer deltagelse i træning og undervisning (resultat af MoCA test max. 6 mdr. gammel vedlægges henvisningen til ophold for personer med Parkinsons sygdom i fase 2-3).
  • Du skal være motiveret for forløbet, skal kunne indgå socialt og være i stand til at kunne deltage aktivt i træningen både individuelt og på hold
  • Du er selvhjulpen
  • Du har en god forståelse for det danske sprog.
 
Som hovedregel kan du ikke få bevilget et ophold, hvis du har modtaget lignende rehabiliterings- eller genoptræningstilbud inden for de seneste 12 måneder.
 
Fra henvisning til ophold
Til dig som søger forløb for patienter i fase 1:
Henvisninger visiteres løbende. Ved godkendelse af henvisningen vil du inden for ca. 8-10 dage i e-boks modtage et indkaldelsesbrev til førstkommende ledige plads.
 
Til dig som søger forløb for patienter i fase 2-3:
Henvisninger visiteres af Sanos speciallæge i neurologi inden for ca. 14 dage. Ved godkendelse af henvisningen vil du blive kontaktet telefonisk ca. 1 uge efter visitation med henblik på indkaldelse.
 
Ved afslag på henvisningen får både du og den henvisende læge brev om begrundelse for afslaget inden for ca. 3 uger.