Pårørende

På Sano anerkendes også værdien af pårørendeinddragelse. Patientens pårørende besidder en stor viden om patienten, som kan bringes i spil i behandlingen og udgør dertil en potentiel kilde til social, praktisk og mental støtte i hverdagen.

Afdækning af de pårørendes ønsker viser, at langt de fleste pårørende ønsker at blive inddraget aktivt. Pårørende opfordres til at deltage i patientens forundersøgelse og øvrige individuelle behandlingskonsultation, og de har desuden mulighed for at komme på besøg undervejs i forløbet. 

Sanos tilfredshedsundersøgelse viser, at kun halvdelen af de reumatologiske patienter oplever inddragelse af de pårørende i det ønskede omfang. På den baggrund arbejder vi aktuelt med et udviklingsprojekt netop med fokus på at opnå en større inddragelse af de pårørende.