Patienten som forskningspartner

Fælles for Sanos forskningsprojekter er, at de handler om patienter og formes med patienter.

I det nyligt afsluttede Ph.d.-forløb på Sano var patienterne fx inddraget i flere dele af forskningsprocessen og bidrog allerede i planlægningsfasen med at forme det videnskabelige eksperiment.

På samme måde er patienter inddraget i det nuværende Ph.d.-forløb på Sano, der undersøger betydningen af Health literacy (sundhedskompetencer) for ’fælles beslutningstagning’ i forbindelse med patientens målsætning. Projektet tager afsæt i patienten, og selve undersøgelsen beror på patienternes udsagn. Vi forventer, at Ph.d.-projektets resultater giver anledning til større eller mindre ændringer af den nuværende praksis.