Tilbud til

Fase 2 & 3

Tilbuddet i fase 2 og 3 henvender sig til parkinsonramte i vedligeholdelsesfasen og den komplekse fase. Dette betyder, at den parkinsonramtes symptomer er bilaterale (ofte asymmetriske) og giver anledning til funktionspåvirkning. Der kan være problemer med funktioner som synke, tale og ansigtsudtryk i lighed med, at balance og gang ofte vil være påvirket. Formålet med tilbuddet er, med udgangspunkt i de konkrete funktionsnedsættelser, at øge den enkelte deltagers evne til at mestre sin hverdag, inklusiv et eventuelt arbejde, så optimalt som muligt. 

Rehabiliteringsopholdet er for tolv parkinsonramte og består af én hel visitationsdag på Sano to til tre uger før ophold, to ugers intensivt ophold på Sano, et opfølgningsforløb på ti til tolv uger i eget hjem samt efterfølgende én hel opfølgningsdag på Sano. Pårørende vil, udover at de opfordres til at deltage på forundersøgelsesdagen, blive tilbudt at deltage to af dagene i forløbet.

Indholdet vil blive afviklet i en vekselvirkning mellem individuel træning, holdtræning, undervisning, mestringssamtaler, workshops osv. Der vil blive udleveret et individuelt træningsprogram til den parkinsonramte, som han eller hun vil kunne lagre på MitSano (app til smartphone, tablet eller web). Implementeringen af det individuelle træningsprogram vil blive understøttet af kommunikation via MitSano eller pr. telefon med fysioterapeut to gange i perioden mellem ophold og opfølgning.  

To ugers ophold i 2017 for fase 2-3 (vedligeholdelsesfasen og den komplekse fase):
• Uge 17 - 18 (Skælskør) - ansøgningsfrist den 6. marts (afholdt).
• Uge 25 - 26 (Skælskør) - ansøgningsfrist den 24. april.
• Uge 38 - 39 (Middelfart) - ansøgningsfrist den 24. juli.
• Uge 43 - 44 (Skælskør) - ansøgningsfrist den 28. august. 

For at deltage på et to ugers ophold skal din praktiserende læge eller neurolog udfylde et henvisningsskema, som du kan hente her:

DOWNLOAD: Henvisningsskema fase 2 og 3

NYHED: Opfølgningsforløb
Som noget nyt kan tidligere deltagere på et to ugers ophold på enten Vejlefjord eller Sano komme på et opfølgningsforløb af en uges varighed. Et hold består af 12-16 deltagere og er særligt målrettet de personer, som på grund af faldende aktivitet kan profitere af en intensiv opfølgning. Forløbet tilrettelægges således, at det bygger oven på den viden og de aktiviteter, den enkelte deltager har modtaget tidligere og fokuserer herfra på, hvordan dette ophold vil kunne føre over i livsstilsændringer. De deltagere, der endnu ikke har kendskab til MitSano, vil blive introduceret hertil samt blive tildelt individuelt træningsprogram til hjemmetræning. Der vil være mulighed for én konsultation via MitSano eller på telefon efter endt ophold. 

En uges opfølgning i 2017 for fase 2-3 (vedligeholdelsesfasen og den komplekse fase):
• Uge 36 (Skælskør) - ansøgningsfrist den 3. juli.

For at deltage på et opfølgningsforløb skal din praktiserende læge eller neurolog udfylde et henvisningsskema, som kan hentes herunder:

DOWNLOAD: Henvisningsskema opfølgning fase 2 og 3 (opfølgning)

Kontakt
Har du spørgsmål til weekendkurserne, er du velkommen til at kontakte os på telefon 7879 0070 eller på mail parkinson@sanocenter.dk