Om

Sano er et tværfagligt rehabiliteringscenter for alle med led, ryg- og muskellidelser.

Det overordnede formål med Sanos rehabilitering er at nå et så højt funktionsniveau som muligt for alle, der kommer i kontakt med centret; dels i forhold til funktioner og aktiviteter i dit privatliv og dels i relation til arbejdslivet med de aktiviteter og opgaver, der medfølger.

Vores navn
Navnet Sano er valgt med stor omhu. Det er af latinsk oprindelse og betyder ’Jeg heler’, hvilket er omdrejningspunktet for Sanos målsætning.

Fokus på individet
Med udgangspunkt i vores tværfagligheds styrke når vi hele vejen rundt om hver enkelt persons problemstilling.

Vi arbejder ud fra værdierne – faglighed, fællesskab og gensidig respekt. Med dem sikrer vi en optimal, individuel behandling og opnår de bedst mulige resultater.    

Sano – en del af Gigtforeningen
Vores behandling er bakket op af grundig, dokumenteret forskning i forebyggelse og behandling af led-, ryg- og muskelsygdomme.

Sano er ejet og drevet af Gigtforeningen.