Videncenter for

Rehabilitering til mennesker med Parkinsons sygdom

Sano har i tilknytning til rehabiliteringstilbuddene etableret et videncenter, som arbejder med forskning, uddannelse og formidling af viden om rehabilitering inden for Parkinsons sygdom.

Videncentret indsamler data og skaber overblik over den viden, der eksisterer på området. Herudover vil videncentret initiere forskning, eksempelvis om hvordan tværfaglige og tværsektorielle rehabiliteringsindsatser til parkinsonramte forløber nu, og hvordan de i fremtiden kan optimeres med fokus på at løse parkinsonramtes og pårørendes fysiske, psykiske og sociale problematikker i hverdagen.

I forbindelse med arbejdet vil Videncentret blandt andet samarbejde med neurologiske afdelinger og universiteter i ind- og udland.

Herudover er en af centrets betydelige opgaver at samarbejde med sundhedsprofessionelle i privat og kommunal praksis og formidle viden, der understøtter muligheden for løbende faglig udvikling inden for rehabilitering til mennesker med parkinson.

Det vil eksempelvis gøres via netværk, temadage, konferencer mv.

Videncentrets indsatser udvikles løbende i tæt samarbejde med Parkinsonforeningen.

Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon 7879 0070 eller på mail parkinson@sanocenter.dk