Videns- og kompetencecenter for

Rehabilitering til mennesker med Parkinsons sygdom

Sano har i tilknytning til rehabiliteringstilbuddene etableret et videns- og kompetencecenter, som arbejder med initiering af forsknings- og udviklingsaktiviteter samt uddannelse og formidling af viden om rehabilitering inden for Parkinsons sygdom. 

Definition af rehabilitering 
Centret læner sig op ad en bred begrebsmæssig forståelse af rehabilitering. Forståelsen bygger på definitionerne, som de fremstilles af både Marselisborgcenteret og WHO, men også på fx palliationsbegrebet. Forståelsen af rehabilitering rummer de fysiske, psykiske og sociale problemstillinger, der er forbundet med en fremadskridende lidelse som parkinson hen over hele sygdomsforløbet.

Forskning og udvikling
Videns- og kompetencecentret indsamler data og skaber overblik over den viden, der eksisterer på området.

Herudover vil centret initiere forskning, eksempelvis om hvordan tværfaglige og tværsektorielle rehabiliteringsindsatser til parkinsonramte forløber nu, og hvordan de i fremtiden kan optimeres med fokus på at løse de fysiske, psykiske og sociale problematikker, som personer med parkinson og deres pårørende oplever i hverdagen.

I forbindelse med arbejdet vil centret blandt andet samarbejde med neurologiske afdelinger og universiteter i ind- og udland.

Samarbejde med sundhedsprofessionelle
Centret arbejder tæt sammen med det sundhedsprofessionelle og tværfaglige team på Sano, ressourcepersoner på det kommunale område, deltagere på Sanos rehabiliteringsforløb m.fl. for at kortlægge praksisbaseret viden.

Herudover er en af centrets betydelige opgaver at samarbejde med sundhedsprofessionelle i privat og kommunal praksis og formidle viden, der understøtter muligheden for løbende faglig udvikling inden for rehabilitering til mennesker med parkinson. Det foregår fx gennem netværk, kurser og temadage, konferencer mv.

Videns- og kompetencecentrets indsatser udvikles løbende i tæt samarbejde med Parkinsonforeningen.

Kontakt
Du er velkommen til at kontakte os på telefon 7879 0070 eller på mail parkinson@sanocenter.dk