Information inden dit ophold på Sano

Arbejdsrettet rehabilitering

Vi anbefaler dig at læse om indholdet af forløbet her:
Arbejdsrettet rehabilitering (.pdf)

Praktisk information om din Sano-afdeling
Klik på den afdeling af Sano, hvor du skal tilbringe dit forløb. Her finder du en pakkeliste og vigtig praktisk information specifikt for dit ophold på den afdeling. Du kan også tage et kig indenfor i bygningerne og møde behandlerteamet bag Sano.

Skælskør >>
Middelfart >>
Aarhus >>

Du kan også med fordel se vores videoer:
Faciliteter, omgivelser og hverdagen på Sano
Nå dine mål

Forberedelse inden dit forløb:

1. Ugeskema
Ugeskemaet skal give dig og dine behandlere på Sano et overblik over dine hverdagsaktiviteter og den energi, som du bruger på hver enkelt aktivitet. Vi beder dig udskrive ugeskemaet i god tid før dit ophold, så du kan begynde at tænke over de ting, som kræver meget eller lidt energi af dig. Det er ikke så vigtigt, at du får alle dine aktiviteter med på skemaet. Men det er vigtigt, at du selv får indsigt i disponeringen af dine ressourcer, så vi sammen kan arbejde videre med dine problematikker. Du skal medbringe dit udfyldte ugeskema, når du begynder selve opholdet på Sano. 

Her kan du se et eksempel på, hvordan et ugeskema kan være udfyldt (.doc)

Download et tomt ugeskema her (.doc)

2. Udfyld spørgeskema
Spørgeskemaet undersøger din funktionsevne på dit arbejde. Vi beder dig udfylde og aflevere det på forundersøgelsesdagen, fordi det giver os mulighed for at måle effekten af Arbejdsrettet rehabilitering på Sano. Ved at du udfylder spørgeskemaet før forløbet begynder, ved forløbets afslutning og 6 måneder efter forløbet, kan vi vurdere om Arbejdsrettet rehabilitering er gavnligt for fastholdelse på arbejdsmarked. Det giver stor værdi for vores udvikling og justering af forløbets indhold.

Download spørgeskemaet (pdf.)

3. Søvndagbog

Søvndagbogen er et redskab til dig, som gør det nemmere at opdage og blive bevidst om, hvordan din nattesøvn er. Inden dit ophold på Sano er det godt, at du gør dig bekendt med søvndagbogen. Du kan drøfte den nærmere med sygeplejersken under dit ophold. 

Download en søvndagbog her (.pdf)

4. Video af dig
Du skal medbringe en video, når du begynder selve opholdet på Sano. Da dit rehabiliteringsforløb er arbejdsrettet, har vi brug for at se omgivelserne, du arbejder i.

Det er bedst, hvis en anden person optager videoen af dig, og det du foretager dig. Videoen gør det nemmere for dine behandlere på Sano at sætte sig ind i din hverdag og arbejdsopgaver - og dermed hjælpe dig bedst muligt. Det kan fx være enkelte funktioner, du udfører på en arbejdsdag. Videoen skal vise, hvordan du udfører dit arbejde, samt synliggøre eventuelle forhold, der vanskeliggør dine arbejdsrutiner og opgaver. Udfordringerne på din arbejdsplads kan vedrøre andet end de fysiske forhold.

Vi beder dig derfor om at optage en video (max. 5 min) på din mobiltelefon, som du og din behandler kan se sammen i løbet af den første uge af forløbet.

Er du i tvivl om indholdet af videooptagelsen, kan du spørge ind til det ved forundersøgelsen, hvor du har en samtale med ergoterapeuten på dit forløb. 

Medicinliste 
Til din forundersøgelse på Sano skal du medbringe en liste over den medicin, du tager. Download et skema ved at klikke på boksen "Medicinliste" her på siden. 

Rehabiliteringshæfte
På forundersøgelsesdagen får du udleveret et rehabiliteringshæfte, som du skal bruge under hele forløbet. Her kan du notere de ting, du vil drøfte med behandlerne, og de mål du sætter dig for at holde fast i din tilknytning til arbejdsmarkedet. I hæftet kan du også notere de 2-3 spørgsmål, som du ønsker at drøfte med socialrådgiveren under din individuelle konsultation i den sidste uge af forløbet. Spørgsmålene til socialrådgiveren skal relatere sig til din arbejdssituation, og du kan få idéer til, hvad du kan spørge om, under socialrådgiverens undervisning i uge 1 af dit forløb.

Rådgivningen kan guide dig til viderekontakt i bopælskommune eller til et andet relevant emne, som du kan tage op med egen socialrådgiver.

På Sano serverer vi måltider ud fra vores kostpolitik
Sanos kostpolitik

Pårørende er meget velkomne til at deltage i udvalgt undervisning
På det arbejdsrettede forløb er det muligt for en af dine pårørende at deltage i udvalgt undervisning, så I har samme udgangspunkt for en god snak under eller efter forløbet.

Deltagelse kan enten ske ved fysisk fremmøde eller online via Skype.
På første dag af dit ophold vil vi indsamle e-mailadresser på de pårørende, der ønsker at deltage via Skype.

I appen ”Mit Sano” kan du i dit skema se de præcise tidspunkter for din undervisning og give din pårørende besked om tidspunktet.

I den første uge på Sano:
1. Empowerment ift. arbejdsplads og arbejdsopgaver – onsdag, sidst på dagen.
2. Oplæg fra en socialrådgiver – onsdag kl. 19.15-20.15. Oplægget afholdes online, så underviseren er ikke fysisk tilstede på Sano, men din pårørende må gerne komme på Sano og se oplægget med dig.

I den sidste uge af forløbet:
1. Motivation og forankring – torsdag, sidst på dagen

Der er altid mulighed for, at din pårørende kan deltage i individuelle samtaler, men du skal aftale dette på forhånd med den behandler, som du har samtalen med. 

Ankomst og afrejse
Du skal ankomme søndag aften før dit ophold starter mellem kl. 19.00 og 20.00.

Fra kl. 20.00 - 21.00 bliver du budt velkommen, vist rundt og introduceret til Sano. Her er din pårørende også velkommen til at deltage. 

Du bedes forlade værelset kl.10.00 om fredagen i de uger, hvor du er på Sano.

Du kan desværre ikke forvente at blive indlogeret i samme værelse, når du kommer retur til Sano. Vi beder dig derfor om at huske alle dine ejendele, når du tager hjem.

Overnatning inden forundersøgelse
Du kan mod betaling overnatte på Sano inden din forundersøgelse.

Ankomst dagen før forundersøgelsen mellem kl. 19.00 - 20.00. Værelset skal forlades på forundersøgelsesdagen kl. 10.00.

Pris v. 1 person inkl. morgenmad kr. 421,-.

Pris v. 2 personer inkl. morgenmad kr. 530,-.

Der er et begrænset antal pladser.

Overnatning inden ophold
Du har mulighed for at overnatte inden dit ophold. Det er uden omkostning for dig.

Ankomst dagen før opholdet mellem kl. 19.00 - 20.00. Værelset skal forlades kl. 10.00.

Kontakt
Har du spørgsmål, brug for at melde afbud eller ønsker at gøre brug af vores tilbud om overnatning eller frokost til en pårørende, er du velkommen til at kontakte os:

Mandag - torsdag kl. 8.00-15.00
Fredag                  kl. 8.00-13.00

Telefon 7879 0000 eller send en besked.