Information inden dit ophold på Sano

Arbejdsrettet rehabilitering

Vi anbefaler dig at læse om indholdet af forløbet her:
Arbejdsrettet rehabilitering (.pdf)

Praktisk information om dit ophold
Du kan finde al praktisk information om overnatning, pakkeliste, kostpolitik m.m. her >>

Forberedelse inden dit forløb:

1. Ugeskema
Ugeskemaet skal give dig og dine behandlere på Sano et overblik over dine hverdagsaktiviteter og den energi, som du bruger på hver enkelt aktivitet. Vi beder dig udskrive ugeskemaet i god tid før dit ophold, så du kan begynde at tænke over de ting, som kræver meget eller lidt energi af dig. Det er ikke så vigtigt, at du får alle dine aktiviteter med på skemaet. Men det er vigtigt, at du selv får indsigt i disponeringen af dine ressourcer, så vi sammen kan arbejde videre med dine problematikker. Du skal medbringe dit udfyldte ugeskema, når du begynder selve opholdet på Sano. 

Her kan du se et eksempel på, hvordan et ugeskema kan være udfyldt (.doc)

Download et tomt ugeskema her (.doc)

2. Søvndagbog

Søvndagbogen er et redskab til dig, som gør det nemmere at opdage og blive bevidst om, hvordan din nattesøvn er. Inden dit ophold på Sano er det godt, at du gør dig bekendt med søvndagbogen. Du kan drøfte den nærmere med sygeplejersken under dit ophold. 

Download en søvndagbog her (.pdf)

3. Video af dig
Du skal medbringe en video, når du begynder selve opholdet på Sano. Da dit rehabiliteringsforløb er arbejdsrettet, har vi brug for at se omgivelserne, du arbejder i.

Det er bedst, hvis en anden person optager videoen af dig, og det du foretager dig. Videoen gør det nemmere for dine behandlere på Sano at sætte sig ind i din hverdag og arbejdsopgaver - og dermed hjælpe dig bedst muligt. Det kan fx være enkelte funktioner, du udfører på en arbejdsdag. Videoen skal vise, hvordan du udfører dit arbejde, samt synliggøre eventuelle forhold, der vanskeliggør dine arbejdsrutiner og opgaver. Udfordringerne på din arbejdsplads kan vedrøre andet end de fysiske forhold.

Vi beder dig derfor om at optage en video (max. 5 min) på din mobiltelefon, som du og din behandler kan se sammen i løbet af den første uge af forløbet.

Er du i tvivl om indholdet af videooptagelsen, kan du spørge ind til det ved forundersøgelsen, hvor du har en samtale med ergoterapeuten på dit forløb. 

Rehabiliteringshæfte
På forundersøgelsesdagen får du udleveret et rehabiliteringshæfte, som du skal bruge under hele forløbet. Her kan du notere de ting, du vil drøfte med behandlerne, og de mål du sætter dig for at holde fast i din tilknytning til arbejdsmarkedet. I hæftet kan du også notere de 2-3 spørgsmål, som du ønsker at drøfte med socialrådgiveren under din individuelle konsultation i den sidste uge af forløbet. Spørgsmålene til socialrådgiveren skal relatere sig til din arbejdssituation, og du kan få idéer til, hvad du kan spørge om, under socialrådgiverens undervisning i uge 1 af dit forløb.

Rådgivningen kan guide dig til viderekontakt i bopælskommune eller til et andet relevant emne, som du kan tage op med egen socialrådgiver.

Pårørende kan deltage
Der er altid mulighed for, at din pårørende kan deltage i individuelle samtaler, men du skal aftale dette på forhånd med den behandler, som du har samtalen med. 

I den første uge på Sano er der mulighed for at deltage i Oplæg fra en socialrådgiver – onsdag kl. 19.15-20.15. Oplægget afholdes online for holddeltagere, så underviseren er ikke fysisk tilstede på Sano. Din pårørende skal oplyse din e-mail adresse, og du vil modtage invitationen til ZOOM via e-mail.

Ankomst og afrejse
Du skal ankomme søndag aften før dit ophold starter mellem kl. 19.00 og 20.00.

Fra kl. 20.00 - 21.00 bliver du budt velkommen, vist rundt og introduceret til Sano. Her er din pårørende også velkommen til at deltage. 

Du bedes forlade værelset kl.10.00 om fredagen i de uger, hvor du er på Sano.

Du kan desværre ikke forvente at blive indlogeret i samme værelse, når du kommer retur til Sano. Vi beder dig derfor om at huske alle dine ejendele, når du tager hjem.

Overnatning inden ophold
Du har mulighed for at overnatte inden dit ophold. Det er uden omkostning for dig.

Ankomst dagen før opholdet mellem kl. 19.00 - 20.00. Værelset skal forlades kl. 10.00.

Kontakt
Har du spørgsmål, brug for at melde afbud eller ønsker at gøre brug af vores tilbud om overnatning eller frokost til en pårørende, er du velkommen til at kontakte os:

Mandag - torsdag kl. 8.00-15.00
Fredag                  kl. 8.00-13.00

Telefon 7879 0000 eller send en besked.