Forskning & udvikling

Vi arbejder med afsæt i de krav, der stilles til specialiseret træning og rehabilitering. Derfor er det naturligt for Sano at have en stærkt fokus på forskningsområdet.

Samarbejde og projekter
Sano har mange jern i ilden på forskningsområdet. I 2020 fik vi afsluttet det første Ph.d.-forløb med Anne-Mette Schmidt. Hendes forskning viste, at der ikke er forskel på effekten af, om et rehabiliteringsforløb til patienter med lænderyg problemer bliver fordelt over 3 måneder, eller om det foregår over 4 uger i træk. Begge forløb blev afsluttet efter 6 måneder. Ph.d.-projektet var et samarbejde mellem Sano, Defactum og Aarhus Universitet.

Ligeledes er Ph.d.-studerende Lisbeth Skovly Nielsen godt i gang med sin forskning, som undersøger, om patienternes sundhedskompetencer har betydning for deres oplevelse af de tværfaglige målsætningssamtaler. Ph.d.-projektet er et samarbejde mellem Sano, Dansk Gigthospital og Syddansk Universitet.

Udvikling gennem forskning og samarbejde
Sano har fokus på løbende samarbejder med hele landets forskere, hvor vi deler ud af vores oplevelser, kompetencer og erfaringer, vi bistår ligeledes med rekruttering af deltagere til igangværende projekter.

Deltagelse i forskningsprojekter og andre udviklingssamarbejder er en evig kilde til refleksion og fornyelse.

På den måde udvikler vi hele tiden indholdet i Sanos rehabiliteringsforløb. Vi benytter brugerinddragelse, så vi sikrer, at vores patienter får en forløb, som er tilpasset lige dem.