Forskning & udvikling

Vi arbejder med afsæt i de krav, der stilles til specialiseret træning og rehabilitering. Derfor er det naturligt for Sano at have en stærk profil på det forskningsmæssige område.

Sano har gennem flere år haft et tæt samarbejde med Idrætsmedicinsk klinik på Bispebjerg hospital. Sammen har vi udviklet hele vores koncept for effektmåling af den gennemførte træning og rehabilitering.

Samarbejde og forskning
Sano har mange jern i ilden på forskningsområdet. På nuværende tidspunkt samarbejder Sano med Syddansk Universitet, Institut for Virksomhedsøkonomi og Ledelse (COHERE) og Institut for Idræt og Biomekanik samt Center for Folkesundhedsvidenskab på Aarhus Universitet.

Sano har tillige etableret en tæt kontakt til klinik for Reumatologi og Rygsygdomme på Glostrup Hospital, hvor speciallægerne i Skælskør kommer fra.

Vi forventer, at der bliver indledt yderligere forskningssamarbejder med andre institutioner inden for de kommende år. 

Udvikling gennem forskning og samarbejde
Sano er forpligtet til kontinuerligt at interessere sig for, hvem Sano gør bedst gavn for og hvordan.

Noget af den viden kan genereres gennem forskning, anden viden bør frembringes gennem tilrettelæggelsen af mere innovative udviklingssamarbejder.

Begge typer af projekter har til formål at sikre og udvikle indholdet i centrets trænings- og rehabiliteringsforløb, og måden vi sikrer brugerinddragelse på; gennem eksempelvis tilrettelæggelse af det enkelte forløb på.