Rettigheder og klagevejledning

Ønsker du at klage?
Sundhedspersonalet vil gerne lære af dine oplevelser. Hvis du er utilfreds med et behandlingsforløb eller har haft en oplevelse, du gerne vil sikre, at andre patienter ikke får, vil sundhedspersonalet eller centerledelsen gerne tale med dig om det; dels for at afklare eventuelle misforståelser og dels for at få en mulighed for at rette op på forholdene og lære af netop dit forløb.

Du kan ringe eller skrive direkte til den pågældende afdeling eller til ledelsen. Ved du ikke, hvem du skal henvende dig til, vil Sanos medarbejdere hjælpe dig med at finde den rette person.

Journalindsigt
Du har ret til at vide, hvad der står i din journal. Vores personale hjælper dig, hvis du ønsker at se din journal.

Tavshedspligt
Alle medarbejdere på Sano har tavshedspligt.