Dialog og målsætning

Patienten sætter konkrete mål for sin rehabilitering i starten af forløbet. Målene sætter formen for hele det individuelle forløb. 

Vi forbereder patienten til samtalen om målsætning ved at introducere ham/hende til en refleksionsopgave. Opgaven består i, at patienten overvejer og nedskriver hvilke mål han/hun ønsker at arbejde med under opholdet. Overvejelserne bliver brugt som støtte i en dialog mellem patienten og behandlerteamet efterfølgende, hvor de sammen sætter relevante mål.

Anvendelsen af dialogstøtteredskaber fremmer, at patienten er mere afklaret omkring sine egne værdier og dermed deltager mere aktivt i beslutningerne for vedkommendes eget forløb.

Den Motiverende Samtale
Under målsamtalen anvender klinikerne principper fra Den Motiverende Samtale som et konkret værktøj til at inddrage patienten og gøre ham/hende ansvarlig og til en aktiv medspiller for derigennem at skabe indre motivation til forandring.

I den efterfølgende behandling anvender vi desuden motiverende samtaleteknikker med henblik på at fastholde motivation og forandringer - og nå de mål, patienten har sat.