Opsamling af data: PRO-data

Før en patient opstarter et rehabiliteringsforløb på Sano, besvarer han/hun et elektronisk spørgeskema om helbredsmæssige og socioøkonomiske forhold. Informationerne kaldes PRO-data.
 
Oplysningerne udgør værdifuld viden, som Sano anvendes systematisk. Det sundhedsfaglige personale læser patienternes besvarelser forud for forundersøgelsesdagen som supplement til journalen og har dermed allerede kendskab til patientens selvoplevede situation ved første konsultation.
 
På denne måde er PRO-data integreret i klinisk praksis og sikrer, at besvarelserne får betydning for tilrettelæggelsen af patientens individuelle forløb helt fra start.
 
Udvikling af rehabiliteringsforløb
De indsamlede PRO-data bliver anvendt på flere forskellige fronter.
 
Data anvendes til forskning som et bidrag ind i kvalitetsarbejdet, og de påvirker den overordnede værdisætning og den strategi, Sano styrer efter. I forhold til den forskningsmæssige anvendelse har data udgjort grundlaget for en nyligt afsluttet Ph.d.-afhandling, som sammenlignede to forskellige tilrettelæggelser af rehabiliteringsopholdet.
 
Videreudvikling af faglighed og kvalitet
Et andet konkret eksempel på organisatorisk anvendelse af PRO-data handler om patienternes helbredmæssige problemstillinger og de faglige kompetencer.
 
Data viser en tydelig tendens til at Sano i stigende omfang modtager patienter med mentale helbredsproblematikker, hvilket har givet anledning til ansættelse af psykologer på alle Sanos centre.
 
Der bliver udarbejdet en rapport på baggrund af PRO-data hvert år. Den præsenterer udviklingen af effekter og patientforhold over tid. Rapporten anvendes som et styringsredskab i kvalitetsarbejdet og ledelsesmæssige beslutninger.