Vurdering, vejledning og træning

Ergoterapi

For dig, som
• Har brug for redskaber til at løse praktiske gøremål i din hverdag
• Ønsker hjælp fra en professionel til at finde måder, så du kan deltage i de ønskede aktiviteter
• Har brug for at bryde med gamle vaner - og at udvikle nye.

Den betydningsfulde hverdag
Vi kan med en individuel tilrettelagt indsats hjælpe dig til at klare udfordringer som fx at stå, gå, sidde og ligge. Det kan også være, at du har besvær med at udføre dagligdagens aktiviteter på din arbejdsplads, hjemme hos dig selv eller ved fritidsaktiviteter.
 
Målet er, at du får konkrete redskaber til at varetage et hverdagsliv i balance med de krav, du bliver stillet over for og de forventninger, du selv har.
 
Sådan arbejder vi
Du begynder med en grundig samtale, så du får indblik i dine aktivitetsmønstre og vaner samt betydningen af dem for dig. Ergoterapeuterne kan anvende observationsredskaber til at vurdere kvaliteten af den måde, du udfører daglige og personlige aktiviteter på. Vi bruger resultatet til at målrette dit forløb på Sano. 
 
Vi finder løsninger på praktiske gøremål i hverdagen; kropsstillinger der aflaster, redskaber eller hjælpemidler og strategier for, hvordan kræfterne kan økonomiseres og bruges mest hensigtsmæssigt.
 
Ergoterapeuterne på Sano
Du er tilknyttet én ergoterapeut, der følger dig i hele dit forløb og hjælper dig til at sætte konkrete mål for, hvad du ønsker at opnå. Vi arbejder med delmål, så du også når at opleve succeserne på vejen. Ergoterapeuterne på Sano har specialiseret viden og erfaring med de funktionsbegrænsninger, som skyldes lidelser og smerter i ryg, led og muskler. Hvis dine begrænsninger kan forbedres ved fysisk træning af dine hænder, tilbyder vi behandling, træning og udarbejdelse af et program til selvtræning.
 
Du kan få hjælpen, der hvor du har et behov 
Vi hjælper med at tilrettelægge et forløb, der passer dig og dit behov. Vi kan efter aftale også komme hjem til dig, på din arbejdsplads eller der, hvor netop du oplever at være udfordret.
 

Book din behandling

Du kan se prisen på vores behandliger her.

For at booke en behandling kan du ringe til os på telefon 7879 0000. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til behandlingen.