Sanos

Vision og strategi

Vision
Vi vil skabe mere til flere.
Vi vil skabe større effekt for den enkelte.

Strategi
Vi skal på et specialiseret og evidensbaseret grundlag være til stede for de reumatologiske patienter, som ingen andre har et tilbud til.
Vi skal dokumentere effekterne af vores indsatser, herunder sikre en optimal sygdomskontrol og livskvalitet.
Vi vil sikre maksimal patient-inddragelse og forbedre vores synlighed.
Vi vil fortsætte en udvikling af kompetencer, teknologier og ydelser, der tilbyder størst mulig værdi for den enkelte patient og for samfundet.