Links

Viden om Parkinson og rehabilitering
Parkinsonforeningen
Den danske patientforening for personer med parkinson og deres pårørende. Foreningen har en bred vifte af tilbud og mange, velfungerende lokalforeninger.

Parkinsonforeningen udgiver en e-avis med viden om den nyeste parkinsonforskning skrevet specielt til foreningens medlemmer. 

ParkinsonNet
Klinisk netværk i Holland, der blandt andet har understøttet udviklingen af europæiske guidelines inden for fx fysioterapi.

EPDA  
Europæisk paraplyorganisation, der arbejder for at skabe et rigt liv for mennesker med parkinson og samtidig understøtter forskningen på området.

BU
College of Health and Rehabilitation Sciences - Boston University.
En klinisk enhed under Boston University i USA, hvor klinikere og forskere arbejder for at fremme kvaliteten af rehabilitering ved Parkinsons Sygdom og andre neurologiske lidelser.

International Parkinson and Movement Disorder Society
Fællesskab for klinikere, hvor man ligeledes kan finde rapporter, der præsenterer forskellige videnskabelige undersøgelser.

Journal of Parkinson's Disease
Tidsskrift der publicerer forskning om Parkinsons sygdom. På deres hjemmeside kan man blandt andet også finde en side om finansiering.

Nationale Videncentre
Rehpa 
Nationalt videncenter for rehabilitering og palliation der kortlægger, forsker i, udvikler og formidler viden om rehabilitering og palliation. Rehpa arbejder også inden for det neurodegenerative område, herunder blandt andet demens og Parkinsons sygdom. 

DEFACTUM 
Forsknings- og konsulenthus forankret i Region Midtjylland, som har til huse på Marselisborgcentret.
DEFACTUM er tilknyttet Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Marselisborg Centret
Marselisborg Centret medvirker gennem forskning og udvikling til at udvikle rehabilitering lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. 

Nationalt Videnscenter for demens 
Centret arbejder med forskning, uddannelse og formidling af viden om demens til fagfolk på alle niveauer og på tværs af sektorer i hele Danmark. 

Fora, hvor rehabilitering sættes på dagsordenen
Dansk Selskab for Neurorehabilitering 
Selskabet beskæftiger sig primært med apopleksiområdet, men kan dog afholde nogle temadage om neurorehabilitering med relevante emner for sundhedsprofessionelle på parkinsonområdet.

Rehabiliteringsforum Danmark
Et forum, der arbejder på at skabe netværk til udvikling af rehabilitering i Danmark, og at rehabiliteringstilbud i Danmark forbedres. 

Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi
Et faglig selskab under Danske fysioterapeuter, der arbejder for at understøtte den faglige udvikling inden for neurologisk fysioterapi. 

Ergoterapifagligt Selskab for Neurorehabilitering
Et selskab under Ergoterapeutforeningen, der arbejder for at inspirere ergoterapeuter til faglig ajourføring inden for neurorehabilitering.