Links

Viden om Parkinson og Rehabilitering
Parkinsonforeningen
ParkinsonNet
EPDA  
Europæisk paraplyorganisation, der arbejder for at skabe et rigt liv for mennesker med Parkinson og samtidig understøtte forskningen på området

BU
College of Health and Rehabilitation Sciences

International parkinson and movement disorder society
Man kan ligeledes finde MDS journals, hvor forskellige videnskabelige undersøgelser præsenteres - læs mere her

Journal of parkinsons Disease
(her finder du også en liste over muligheder for funding)

Rehpa 
Nationalt videncenter for rehabilitering og palliation der kortlægger, forsker i, udvikler og formidler viden om rehabilitering og palliation

DEFACTUM 
Forsknings- og konsulenthus forankret i Region Midtjylland, som har til huse på Marselisborgcentret.
DEFACTUM er tilknyttet Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Marselisborg Centret
Videnscenter for demens 

Fora, hvor rehabilitering sættes på dagsordenen
Dansk selskab for neurorehabilitering 
Selskabet beskæftiger sig primært med apopleksiområdet, men kan dog afholde nogle temadage om neurorehabilitering med relevante emner for sundhedsprofessionelle på Parkinsonområdet

Rehabiliteringsforum.dk
Dansk selskab for neurologisk fysioterapi
Ergoterapifagligt selskab for Neurorehabilitering