Lær at leve med din fatigue

Fatigue er træthed, du ikke kan sove dig fra.

Et rehabiliteringsforløb på Sano som vil hjælpe dig til at få mere energi i din hverdag.

Lær at leve med din fatigue, er et forløb for dig som:

 • Ønsker at lære hvordan du kan få en aktivt og meningsfuldt hverdag med fatigue
 • Ønsker at kunne anvende din energi på en mere hensigtsmæssig måde
 • Ønsker at leve et aktivt liv med bedst mulig aktivitet og deltagelse, mestring og livskvalitet, på trods af fatigue

 

Hvem har gavn af forløbet?

Personer med gigt, der har svært ved at finde energi til at udføre dagligdags aktiviteter, og som har svært ved at fastholde et aktivt og meningsfuldt liv grundet fatigue.

Personer der er motiveret for at lære nye strategier og vaner, samt at benytte dem, efter forløb ved Sano afsluttet.

 

Målgruppe:

Personer med gigt, der er påvirket af en ikke almindelig træthed kaldet fatigue, og som oplever denne træthed som overvældende, påtrængende, stressende og drænende for deres fysiske og mentale energi.

Vurderer at denne træthed har indvirkning på deres liv og/eller er svær for at håndtere

 

Ikke målgruppe (eksklusionskriterier):

 • Personer som er diagnosticeret med chronic wide-spread pain (MG30.01) f.eks. fibromyalgia
 • Personer som ikke kan deltage i online interventioner på hold og individuelt
 • Personer der har været på Sano i andet forløb inden for de sidste 5 år, og som ikke har fået betydelig ændring i funktionsevne, sygdom eller livssituation siden

 

Varighed

Forløbet varer 12 uger og starter med en forundersøgelse, der indeholder en blanding af online interventioner og indlæggelser (2 gange 1 uge).

 • 1 virtuel samtale med en ergoterapeut, fysioterapeut eller sygeplejerske fra dit team (uge 1)
 • Forberedelse til forløb hjemme (uge 2)
 • 5 dages indlæggelse (uge 3)
 • 3 uger hjemme, hvor du deltager i;
 1. 2 virtuelle holdundervisninger og
 2. 2 virtuelle individuelle samtaler (uge 4-6)
 • 5 dags indlæggelse (uge 7, 8 eller 9)
 • 1 virtuel afsluttende samtale med dit tværfaglige team (uge 12)

I ugerne hvor der ikke er indlæggelse eller virtuel træning og samtale, arbejder du hjemme med at integrere de lærte redskaber, metoder og teknikker, øve de nye strategier, samt forberede næste indlæggelsesuge eller kontakt til Sano.

 

Forløbet

På forundersøgelsesdagen afgøres det, om du er i målgruppen til et forløb om fatigue og energiforvaltning.

Du får på forløbet konkrete værktøjer og viden til, hvordan du bedst træner fysisk og mentalt, hvordan du bedst forvalter din energi og samler ny energi til de vigtigste hverdagsaktiviteter.

Du får hjælp til at integrere den nye viden og de nye strategier i din hverdag.

Når du ikke er indlagt er Sano er med på sidelinjen ved regelmæssig kontakt på video eller telefon og hjælper dig med at just­ere hvad der fungerer og ikke fungerer i din hverdag.

Ved den første virtuelle kontakt efter forundersøgelsen, taler du med en sundhedsfaglig person fra Sano omkring dine mål og forberedelse til den første indlæggelsesuge.

I indlæggelsesugerne deltager du i konferencer, holdtræning, undervisning og i individuel træning og samtale med sundhedspersoner fra dit tværfaglige team. Du får herfra viden om fysisk aktivitet, energiforvaltning og fatigue, samt indsigt i hvordan dine tanker og følelser spiller ind på fatigue og på dit hverdagsliv.

Endvidere kommer du til at arbejde med at få en effektfuld søvn og med mindfulness.

Der er indlagt valgfag, hvor du blandt andet kan vælge kostundervisning/ernæringsvejledning og forskellige former for fysisk træning.

 

Team Sano

På Sano kan du møde fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog, ernæringsvejleder og sygeplejerske.

Sådan kommer du på Sano

Du skal henvises til et forløb af din privatpraktiserende læge, speciallæge eller din læge på sygehuset.

INFO TIL LÆGEN: SÅDAN HENVISER DU TIL SANO >> 

 

Kontakt 

Du er velkommen til at ringe til os på på telefon 7879 0000 for at høre mere om vores tilbud.