Henvisning

Kom på Sano med henvisning fra læge

Når du har en led-, ryg- eller muskelsygdom, som giver dig betydelige begrænsninger i dine fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, så kan du blive henvist af din egen læge eller en reumatolog til behandling på Sano.

Kriterier for henvisning
Sano modtager patienter, som er diagnosticerede med led-, ryg- og muskelsygdomme – hvilket vil sige har en reumatologisk diagnose (gigt).
Lægen skal sammen med dig vurdere om du har et behov for et forløb på Sano og opfylder gældende visitationskriterier.

Vi kan modtage dig, der foruden en reumatologisk diagnose med behov for tværfaglig rehabilitering og opfylder et af nedenstående kriterier:

  • Du har komplekse problemstillinger inden for ex. smerter, søvn, arbejde, huslige aktiviteter samt energi og overskud
  • Du er truet på din arbejdsevne/ eller er på vej ind i en sygemelding
  • Du har et særligt omfattende behov for rehabilitering efter operation i ryg eller led

Derudover skal du opfylde alle nedenstående kriterier:

  • Du har afprøvet træning og andre sundhedstilbud i privat eller kommunalt regi uden tilfredsstillende effekt
  • Du har ikke andre sygdomme der overskygger den reumatologiske diagnose
  • Du er motiveret for forløbet, skal kunne indgå socialt og være i stand til at kunne deltage aktivt i træningen både individuelt og på hold
  • Du er overvejende selvhjulpen (f.eks. kan gå og rejse dig evt. med brug af hjælpemidler og kan klare dig selv ift. toilet/bad/påklædning)
  • Du har en god forståelse for det danske sprog.

Som hovedregel kan du ikke få bevilget et betalt ophold, hvis du har modtaget lignende rehabiliterings- eller genoptræningstilbud inden for de seneste 12 måneder.

Fra henvisning til ophold
Din læge sender en henvisning til Sano i Aarhus, Middelfart eller Skælskør, hvor en speciallæge på Sano vil vurdere, om centeret kan hjælpe dig. Når du er godkendt til et rehabiliteringsforløb, bliver du kontaktet inden for 8 dage med oplysning om, at du er optaget på venteliste samt dato for forløbet. Ved afslag får den henvisende læge besked inden for 14 dage.