Indberet en utilsigtet hændelse

Du har som patient eller pårørende mulighed for at indberette utilsigtede hændelser, som du oplever under dit ophold på Sano. Indberetningen skal sikre, at et lignende tilfælde i sundhedssystemet ikke sker igen.

Hvad er en utilsigtet hændelse?
En utilsigtet hændelse er et tilfælde, som medfører skade eller risiko for skade. Hændelsen er utilsigtet, fordi de involverede fagfolk ikke har haft til hensigt at skade andre. Derimod vil de gerne være hændelsen foruden.

En utilsigtet hændelse kan ske pga. problemer med tekniske udstyr, uhensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejde, misforståelser eller manglende/tabt information.

Læs mere og se en video om, hvad en utilsigtet hændelse er her.

NB! Vær opmærksom på at en utilsigtet hændelse ikke er det samme som en klage. Ønsker du at klage over din behandling, opfordrer vi dig til at henvende dig direkte til personalet på Sano.

Indberet en utilsigtet hændelse
Indberetningen kan du foretage til Styrelsen for patientsikkerhed.

Klik her: Indberet en utilsigtet hændelse

Når du har indberettet hændelsen, bliver sagen sendt til Sanos Risk Manager, som analyserer hændelsen for at finde ud af, hvordan man undgår, at noget lignende sker for andre.

Dernæst bliver rapporten anonymiseret og sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed, som bruger de utilsigtede hændelser til læring i sundhedsvæsenet generelt. 

Snak med personalet
Vi opfordrer dig til altid at fortælle personalet om en hændelse hurtigst muligt, så vi har mulighed for at drøfte den med dig.