Arbejdsrettet rehabilitering

Arbejdsrettet rehabilitering er et forløb for dig, som:
  • Har brug for at holde fast i din tilknytning til arbejdsmarkedet 
  • Har en gigtsygdom, der påvirker dig på jobbet
  • Er bekymret for, om du kan følge med de krav, der er til dig i dit job, fx pga. skader, smerter eller nedslidning.

INFO TIL DIG, DER SKAL STARTE PÅ DET ARBEJDSRETTEDE FORLØB >>

Hvem har gavn af forløbet?
Det arbejdsrettede forløb er til dig, som ønsker at blive på arbejdsmarkedet i mange år endnu, men som oplever smerter og måske sygedage som følge af en skæv balance mellem dine ressourcer og arbejdsmarkedets krav til dig. 
 
Du er motiveret for at lære nye strategier og vaner og fortsætte med at benytte dem, efter dit forløb er afsluttet. 
 
 
 
Varighed
Dit forløb består af en forundersøgelse efterfulgt af 1 uges ophold, 3 uger hjemme og 1 uges ophold.
 
Indhold i forløbet
Under den første uges indlæggelse identificerer og kortlægger vi dine udfordringer ift. at varetage dit nuværende job og lægger en behandlingsplan for dem. 
 
Du får konkrete værktøjer og viden til, hvordan du bedst bevarer din tilknytning til arbejdsmarkedet. I de tre efterfølgende uger går du på arbejde og øver dig i dine nye strategier. Sano er med på sidelinjen ved regelmæssig kontakt på video eller telefon og hjælper dig med at justere ift., hvad der fungerer og ikke fungerer i din hverdag. 
 
Den sidste uge retter vi blikket mod en forankret plan for dit arbejdsliv. Vi har mulighed for at inddrage din arbejdsplads, kommunen eller en af dine nærmeste, hvis der er behov for det.
 
Forløbet er individuelt tilrettelagt og veksler mellem undervisning, træning og samtaler både individuelt og på hold. Det kan fx indeholde:
 
  • Træning i varmtvandsbassin, træningsmaskiner eller træningssal med fokus på styrke og udholdenhed
  • Øvelser i arbejdsstillinger, metoder og muligheder på dit job
  • Undervisning i fordeling af din energi på arbejde og derhjemme 
  • Undervisning i håndtering af smerter, stress og træthed som ikke forsvinder ved søvn og hvile inkl. fokus på mental sundhed
  • Hjælp til og samtaler om bedre søvn.
Du får udarbejdet et personligt træningsprogram, som du kan fortsætte med derhjemme efter opholdet.
 
Dit team på Sano
På Sano kan du møde fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog, socialrådgiver og sygeplejerske.
 
Sådan kommer du på Sano
Du skal henvises til et forløb af din privatpraktiserende læge, speciallæge eller din læge på sygehuset. 
 
 
 
Kontakt 
Du er velkommen til at ringe til os på på telefon 7879 0000 for at høre mere om vores tilbud.