Publikationer

Herunder har vi samlet en række nationale rapporter, der er udarbejdet på parkinsonområdet og links til litteratur om rehabilitering.

Rapporter og publikationer
Patientinddragelse i forskning og udvikling
EU Joint programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND Research) har udviklet guiden “Patient and Public Involvement in JPND Research”.
Guiden giver konkrete råd I forhold til inddagelse af patienter, pårørende, omsorgspersoner og de organisationer, der repræsenterer dem i forskning og udvikling.

Palliative indsatser
Indsatsområderne i de sene faser af Parkinsons sygdom kan både ligge inden for det rehabiliterende og det palliative felt.
Der er behov for mere viden omkring palliative indsatser ved neurodegenerative lidelser. Disse behov beskrives af JPND i rapporten.

Fysisk træning som behandling, Sundhedsstyrelsen 2018

Parkinson. Sygdomsbyrden i Danmark, Statens Institut for folkesundhed 2017

Evaluering af Parkinsonkoordinatoruddannelse 2017

Parkinsonpatienternes forsørgelsesgrundlag. COWI 2016

Rehabilitering til Parkinsonramte. Evalueringsrapport fra KORA 2015

Evaluering af projekt Parkinsonkoordinator. KORA 2013 

Litteratur om rehabilitering
White Book on Physical and Rehabilitation Medicine 
European journal of physical and rehabilitation medicine har udgivet denne hvidbog og omfatter 11 kapitler, som kan hentes gratis ved at søge på dem i tidsskriftet.