Publikationer

Herunder har vi samlet en række nationale rapporter og links til litteratur om rehabilitering på parkinsområdet.

Rapporter og publikationer
Patientinddragelse i forskning og udvikling
EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND Research) har udviklet guiden “Patient and Public Involvement in JPND Research”.

Guiden giver konkrete råd I forhold til inddragelse af patienter, pårørende, omsorgspersoner og de organisationer, der repræsenterer dem i forskning og udvikling.

Palliative indsatser
Indsatsområderne i de sene faser af Parkinsons sygdom kan både ligge inden for det rehabiliterende og det palliative felt.

Der er behov for mere viden omkring palliative indsatser ved neurodegenerative lidelser. Disse behov beskrives af JPND i ovenstående rapport.

Forekomst og behandlingsmuligheder
Fysisk træning som behandling, Sundhedsstyrelsen 2018

Parkinson. Sygdomsbyrden i Danmark, Statens Institut for folkesundhed 2017

Den sene fase af Parkinsons sygdom, Decide 2021

Livet med Parkinson og behovet for rehabilitering, REHPA 2020

Parkinsonpatienternes forsørgelsesgrundlag. COWI 2016

Evalueringsrapporter
Evaluering af projekt parkinsonkoordinatoruddannelse 2 (vive.dk)

Rehabilitering til Parkinsonramte. Evalueringsrapport fra KORA 2015