Tværfagligt fokus

Sådan arbejder vi på Sano

Sano arbejder tværfagligt og med fokus på, at alt hvad du lærer hos os er redskaber, som du kan anvende og fortsætte med, når du er kommet hjem.

Tværfagligt udgangspunkt med dig i centrum
Såvel internationalt som nationalt er der enighed om, at træning og rehabilitering af alle med langvarige eller kroniske led, ryg- muskellidelser bør ske med repræsentanter fra forskellige faggrupper med en fælles målsætning.

Aktivitets- og smerteproblematikker i sig selv er ofte kun er en del af den udfordring, som det enkelte individ oplever. Således er al træning og rehabilitering på Sano tilrettelagt tværfagligt og ud fra de mål, som du sammen med teamet har sat.

Det tværfaglige team består af læge, fysioterapeut, ergoterapeut, sygeplejersker og andet uddannet sundhedspersonale.

Tag din nye lærdom med hjem – og brug den
Sano har en aktivitetsorienteret og individuel tilgang til al træning og rehabilitering med et stærkt fokus på din aktive deltagelse. Vi sætter din hjælp til selvhjælp med sigte på ressourcer og raske sider højt.

Indsatsen omfatter ofte både fysisk, psykisk, praktisk og social træning. Omdrejningspunktet er at skabe ligevægt i forholdet mellem aktivitet og afspænding og balancen mellem forskellige aktiviteter og hvile.  

Endelig fokuserer enhver aktivitet på, at træningen og de redskaber du opnår på Sano er nogen, du kan anvende og fortsætte med hjemme efter endt forløb.