Opfølgende rehabilitering

Opfølgende rehabilitering er et forløb for dig, som 

  • Har behov for hjælp til at fastholde og videreudvikle dine strategier
  • Oplever, at forværring i din sygdom giver dig problemer i hverdagen, som du har brug for hjælp til at håndtere
  • Har haft de bedste hensigter efter du kom hjem, men har mistet kursen og brug for hjælp til at komme tilbage på sporet - og blive der.
Hvem har gavn af forløbet?
Du har allerede været i et rehabiliteringsforløb på Sano og kan trække på dine oplevelser herfra. 
 
Men det er enten ikke lykkedes dig at implemtere dine strategier efter dit ophold, din livssituation har ændret sig, eller du har brug for hjælp til at justere kursen for at nå dine mål.  
 
I opfølgningsforløbet bygger vi videre på det fundament, du allerede har opbygget. Med vores viden og dine erfaringer tilpasser vi dine konkrete værktøjer til, hvordan du skaber balance i din hverdag. 
 
Varighed 
Dit forløb består af en forundersøgelsesdag efterfulgt af 1 uges ophold (mandag - fredag)
 
Indhold i forløbet
Formålet er at støtte dig i en plan, der konkret bygger på erfaringerne fra første rehabiliteringsforløb og den indsigt, du har med dig: Hvad har fungereret, og hvad har været svært. Efter forløbet er hensigten, at du skal komme hjem med en realistisk plan for at integrere de gode vaner og aktiviteter, der er meningsfulde for dig i din hverdag.
 
Vi undersøger sammen, hvad det er, der har forhindret dig i at fastholde de gode strategier. Gennem nysgerrighed på dig selv hjælper vi dig til at finde vejen til din egen rejse mod opfyldelsen af dine mål.
 
Forløbet er individuelt tilrettelagt og veksler mellem undervisning, træning og samtaler både individuelt og på dit hold. Det kan indeholde:
  • Opsamling på tiden efter sidste forløb og dine erfaringer med at overføre planerne til praksis i hverdagen
  • Undervisning i energibalance i hverdagen eller i mental håndtering af livet med langvarige gener

  • Træning, både fysisk og i konkrete aktiviteter.
Forløbet forudsætter, at du deltager aktivt og er motiveret for at søge nye veje og bruge din læring fremadrettet.
 
Dit team på Sano
På Sano kan du møde fysioterapeut, ergoterapeut, 
psykolog og sygeplejerske. 
 
Sådan kommer du på Sano
Du skal henvises til et forløb af din privatpraktiserende læge, speciallæge eller din læge på sygehuset. 
 
Kontakt 
Du er velkommen til at ringe til os på på telefon 7879 0000 for at høre mere om vores tilbud.