For at komme på Sano

Visitationskriterier

Sano har visse krav, der gør sig gældende, for at du kan følge et forløb hos os.

Som regionshenvist patient skal du opfylde følgende krav for at komme på Sano

• Du har lidelse i led, ryg og muskler, evt. med en afklaret reumatologisk diagnose og/eller med omfattende smerte- og aktivitetsproblematikker eller påvirkning af din arbejdsevne
• Du er motiveret for et trænings- og rehabiliteringsforløb og i stand til aktivt at deltage i både træning og andre aktiviteter
• Du er over 18 år (i særlige tilfælde kan der dispenseres herfra)
• Du har ikke alvorlige hjerte- og/eller lungelidelser, neurologiske eller cerebrale lidelser
• Du er i stabil medicinsk og smertestillende behandling, hvis det er nødvendigt
• Du har afprøvet træning i lokalt regi uden effekt
• Du har en god forståelse for det danske sprog
• Du har ingen aktuelle revalideringssager e.l.
• Du har ikke aktuelle infektioner eller sår.
• Du er primært selvhjulpen
• Du lider ikke af en ubehandlet, svær depression.

Privatkunde eller henvist af forsikrings- eller pensionsselskab
Som privatkunde eller med henvisning fra forsikrings- eller pensionsselskab er det ikke nødvendigt med en afklaret reumatologisk diagnose, ligesom der ikke stilles krav ift. revalideringssager o.l.

I tvivl?
Er du usikker på, hvor vidt du kan komme på et forløb eller ophold på Sano, så ring til os på telefon 7879 0000. Vi kan vejlede dig om dine muligheder.