Befordringsgodtgørelse i forbindelse med forløb på Sano

Som udgangspunkt skal du selv sørge for transporten til og fra Sano.
 
Sano er et §79 hospital (jf. Sundhedsloven), og det betyder, at læger kan henvise hertil via reglerne for frit sygehusvalg. 
 
Ansøgningsskema
Du skal henvende dig i receptionen for at udfylde ansøgningsskema inden du forlader Sano ved afslutningen af hele dit forløb.
Skemaet får du selv udleveret, så du kan ansøge om befordringsgodgørelse.
 
Befordringsgodtgørelse
Er du blevet henvist til et Sano tilbud og opfylder du de generelle krav for befordringsgodtgørelse til et offentligt sygehus, kan du i nogle tilfælde få befordringsgodtgørelse svarende til nærmeste behandlingssted.
Du kan læse mere om kravene her.
 
Hvis du er blevet henvist til et af Sanos centre, der ligger længere væk end det nærmeste regionale behandlingssted, skal du selv betale den del af transporten, der ligger ud over afstanden til dette. 
 
Har du spørgsmål til dine muligheder for befordringsgodtgørelse, skal du rette henvendelse til kørselskontor/ patientbefordring/ befordringsservice i din region. 

Andre muligheder for befordring/befordringsgodtgørelse i forbindelse med ophold på Sano: 
Er du i forvejen visiteret til flexkørsel, kan du evt. bruge den i forbindelse med transport til og fra Sano - spørg din kommune.