Effekt og dokumentation

Sano gennemfører systematisk monitorering af rehabiliteringsudbyttet for alle patienter, der er indlagt til tværfaglig rehabilitering.

Patienternes selvoplevede helbredsrelaterede livskvalitet bliver målt med European Quality of life – 5 dimensions (EQ-5D), som er et internationalt anerkendt spørgeskema. Det viser livskvalitet i fem domæner bevægelighed, personlig pleje, sædvanlige aktiviteter, smerte/ubehag og angst/depression.

En opgørelse viser, at vi i samarbejde med patienterne opnår statistisk signifikante forbedringer målt på EQ-5D indlæggelse til udskrivelse efter fire ugers rehabilitering.

Mærkbar og dokumenteret bedring
Vi gennemfører en række test og undersøgelser, som har til formål at dokumentere ændringen over hvert enkelt rehabiliteringsforløb, og som understøtter igangsættelsen af den rigtige behandling.

Patienterne oplever en stor motivation at afslutte et forløb med ikke alene at mærke en forandring, men også at få udleveret resultaterne af de afsluttende test, der dokumenterer forskelle sort på hvidt.