Effekt og dokumentation

Sano gennemfører systematisk monitorering af rehabiliteringsudbyttet for alle patienter, der er indlagt til tværfaglig rehabilitering.

Patienternes selvoplevede helbredsrelaterede livskvalitet bliver målt med SF-36, som er et internationalt anerkendt spørgeskema. Det viser funktionen af både det fysiske og psykiske helbred.

En opgørelse viser, at vi i samarbejde med patienterne opnår statistisk signifikante ændringer på 8 ud af 10 skalaer af SF-36 fra indlæggelse til udskrivelse efter fire ugers rehabilitering.

Mærkbar og dokumenteret bedring
Det tværfaglige personale gennemfører desuden en række test og undersøgelser, som har til formål at dokumentere ændringen over hvert enkelt rehabiliteringsforløb, og som understøtter iværksættelsen af den rigtige behandling.

Patienterne oplever en stor motivation at afslutte et forløb med ikke alene at mærke en forandring, men også at få udleveret resultaterne af de afsluttende test, der dokumenterer forskellen sort på hvidt.