Guidelines

Her finder du viden, der kan støtte din kliniske praksis og afklare nogle af de faglige spørgsmål, der kan opstå i mødet med mennesker med parkinson.

Danmodis – nationale neurologiske behandlingsvejledninger
Danmodis (Danish movement disorder society) engagerer sig i viden om bevægeforstyrrelser og bidrager med en beskrivelse af og behandlingsvejledning til Parkinsons sygdom. Beskrivelsen indeholder viden om årsag, forekomst, arvegang, behandling, fluktuationer, typiske behandlingstrin og medicinsk behandling. Nederst på siden findes link til nationale neurologiske behandlingsvejledning ift. behandling af motoriske symptomer i hhv. tidlig- og senfase, behandling af nonmotoriske symptomer og opfølgning af parkinson patienten.

LÆS MERE

Herudover findes forskellig viden og guidelines udarbejdet til specifikke faggrupper og temaer:

Logopædi og dysfagi
ParkinsonNet Holland har i et internationalt samarbejde udarbejdet en Logopædisk guideline for Parkinsons sygdom.
Denne guideline berører også, hvordan dysfagi bør italesættes og udredes ved Parkinsons sygdom.

LÆS MERE

Sygepleje
ParkinsonNet Holland har udarbejdet en sygeplejefaglig guideline for Parkinsons sygdom. Aktuelt findes guideline kun på hollandsk og engelsk oversættelse afventes. 

Arbejdet med udformning af guideline samt identificerede sygeplejefaglige nøgleopgaver udkom i en artikel i 2017.

 
Frem til den engelske oversættelse af guideline foreligger henvises til Danmodis’ kliniske vejledning, se link øverst på siden.
 
Herudover afventes en oversættelse af ParkinsonNets tværfaglige guideline.

Ergoterapi
ParkinsonNet Holland har i et internationalt samarbejde udarbejdet en ergoterapeutisk guideline for Parkinsons sygdom:

LÆS MERE

Fysioterapi
ParkinsonNet Holland har i et internationalt samarbejde udarbejdet en fysioterapeutisk guideline for Parkinsons sygdom:

LÆS MERE

Herudover har Parkinsonforeningen i samarbejde med tre fysioterapeuter udarbejdet en guide, du kan bruge i samarbejdet med din patient/borger.

LÆS MERE

Som fysioterapeut har du mulighed for at indgå i APPDE - et europæisk netværk for fysioterapeuter, der beskæftiger sig med Parkinson:

LÆS MERE 

Ernæring
ParkinsonNet Holland har i et internationalt samarbejde udarbejdet en guideline til ernæring til mennesker med Parkinson:

LÆS MERE