Sanos

Speciallæger

Sanos speciallæger i reumatologi visiterer samtlige henvisninger til Sano og har den indledende drøftelse med og undersøgelse af patienten. Den indledende konsultation munder ud i en overordnet behandlingsstrategi.

Lægen vurderer desuden den medicinske og smertestillende behandling og kan ændre den ved behov. Fysioterapeuten deltager ved den indledende konsultation med henblik på diagnostik og planlægning af forløb.

I dagligdagen sikrer eller er lægen garant for, at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt for patienterne at træne og deltage i de tilbudte aktiviteter. Han bidrager i det tværfaglige team med omfattende sygdomskendskab og medicinsk viden og bliver inddraget ved behov undervejs i forløbet.