Sanos

Psykolog

Sygdom og smerter kan udløse livskriser og psyko-logiske problemstillinger, og det er naturligt at opleve stærke reaktioner og følelser i den forbindelse. Hvordan udfordringerne præger dit liv afhænger af, hvordan du håndterer disse.
 
Har du behov for hjælp, vil du hos Sanos psykolog finde et trygt og empatisk rum, hvor du får hjælp til at bearbejde svære følelser, uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre og komplekse, psykologiske problemstillinger.
 
Du kan opnå større forståelse af dig selv og din historie. Du  kan desuden få redskaber til at håndtere dine udfordringer og problemer på en ny måde, styrke dine ressourcer og forbedre din livskvalitet.