Sanos

Sygeplejersker

Sanos sygeplejersker har omfattende viden og erfaring i at identificere, vurdere og bedømme de psykosociale problemstillinger, som en langvarig reumatologisk lidelse ofte medfører. Via såvel individuelle som gruppebaserede samtaler fremmer sygeplejerskerne patienternes egenomsorg og følelse af kontrol.

Sanos sygeplejersker er specialuddannede i at undervise i den nyeste evidensbaserede smertefysiologi på en pædagogisk og medinddragende måde. Sygeplejersker besidder omfattende viden om gigtmedicin og er uvurderlige sparringspartnere for patienterne i forhold til råd og vejledning.