Vurderingsforløb

Du kan blive henvist til et vurderingsforløb af din kommune, dit forsikrings- eller pensionsselskab. 
 
Formål med en vurdering
Sano tilbyder vurderingsforløb med henblik på forebyggelse af førtidspensionering, fastholdelse på arbejdsmarkedet og forebyggelse af operation.
 
På baggrund af vurderingsforløbet udarbejder Sano en anbefaling om det videre forløb til dig og det sted, som har henvist dig til forløbet.
 
Anbefalingen vil i videst mulig omfang sandsynliggøre den effekt, du kan opnå (eller ikke kan opnå) gennem et mere intensivt trænings- og rehabiliteringsforløb. 
 
Jo før, jo bedre
Uanset om du har fysisk krævende eller stillesiddende arbejde, kan bevægelsesmønstre på arbejdspladsen give nedsat fysisk funktioner og/eller smerter, der på sigt true din arbejdsevne.
 
På Sano oplever vi ofte personer, som har ignoreret smerter i en årrække, fx ondt i ryggen, fordi det ikke altid er noget, man taler om på jobbet.
 
Men faktum er, at jo før man selv griber ind, jo større er chancen for at komme sig fuldstændigt.
 
Ophold hvis du har arbejdsskade, er nedslidt eller er i risiko for at forlade arbejdsmarkedet
Sano tilbyder forløb for personer, som enten har brug for en vurdering af, om de med den rette behandling og træning kan vende tilbage helt eller delvist til arbejdsmarkedet eller har behov for et individuelt tilrettelagt trænings- og rehabiliteringsforløb. Det er både til dig der:
  • Er sygemeldt efter en nyere arbejdsskade samt med et afgrænset smertebillede
  • Er sygemeldt på grund af nedslidning og/eller en tidligere arbejdsskade, evt. med påvirkning af dagligdags funktioner både fysisk og psykisk
  • Har opnået en vurdering af, at træning og eventuelt rehabilitering med en vis sandsynlighed kan sikre en hel eller delvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
Vi tilbyder vurderingsophold a 5-10 dages varighed med henblik på vurdering af, om træning og rehabilitering kan fastholde dig enten helt eller delvist på arbejdsmarkedet samt trænings- og rehabiliteringsforløb a 1-4 ugers varighed.
 
Behandling
Vi tager udgangspunkt i din situation og tilrettelægger et individuelt forløb ud fra dine behov og problematikker. Et forløb kan for eksempel indeholde:
  • Konsultation ved speciallæge i reumatologi
  • Individuel vurdering/træning ved fysioterapeut
  • Individuel vurdering/træning ved ergoterapeut
  • Holdtræning som ex. træning på gulv eller i varmtvandsbassin.
Besøg på arbejdspladsen
Du kan som del i arbejdsfastholdelse få besøg af Sano på din arbejdsplads før eller efter dit rehabiliteringsophold. Vi aftaler i fællesskab, hvad der er bedst for dig. På arbejdspladsen foretager vi følgende:
  • Observation af din jobfunktion og dine bevægelser på jobbet
  • Analyse
  • Plan for og implementering af nye rutiner, bevægelser og/eller metoder.
Pris
Ring til Sano for at aftale en pris på et forløb til dig.
 
Book dit forløb
For at aftale nærmere og booke dit forløb, kan du ringe til os på telefon 7879 0000. 
 
Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til forløbet.