Sanos

Fysioterapeuter

Sådan arbejder fysioterapeuterne på Sano
Fysioterapeuterne anvender relevante, standardiserede og validerede test og målemetoder på krops-, aktivitets- og deltagelsesniveau. Fysioterapeuterne kan analysere, vurdere og intervenere på ekspertniveau i forbindelse med tab af bevægelse ved mere komplekse problemstillinger.

Fysioterapeuterne begrunder deres valg af intervention på baggrund af refleksion, kliniske valg og beslutningstagning og er opsøgende i forhold til aktuelle tendenser og følger tæt fagets udvikling.

Fysioterapeuterne instruerer og vejleder i et individuelt tilrettelagt træningsprogram med henblik på, at træningen kan fortsætte i eget hjem efter opholdet.

Træningen foregår individuelt og på mindre hold, sessionerne kan fx bestå af konditionstræning, styrke- og udholdenhedstræning, stabilitetstræning, holdningskorrektion, funktionstræning, afspænding, bassintræning mv. Diverse tests inddrages i forløbet for at kunne følge træningens progression.