Sanos

Ergoterapeuter

Ergoterapeuterne på Sano er specialister i det, som den nyeste forskning viser, gør den største forskel: At lade hverdagens udfordringer være omdrejningspunktet for din genoptræning.

Behandleren fokuserer på det hele menneske, og du vil derfor opleve, at ergoterapeuten spørger ind til dine vaner, rutiner og roller i hverdagen. Vi fokuserer på hverdagens aktiviteter som fx arbejde, huslige og sociale opgaver, søvn, egenomsorg mv.

Ergoterapeuterne har indgående viden om og erfaring med de kompenserende hjælpemidler og strategier, der har størst effekt på de funktions- og aktivitetsudfordringer, der kendetegner mennesker med reumatologiske sygdomme.

Træning og afprøvning
Træning ved ergoterapeuten foregår individuelt og på mindre hold, og sessionerne kan bestå af håndtræning, herunder styrke- og udholdenhedstræning, ledbevægelighed mv. Ved håndproblematikker måler ergoterapeuten din ledbevægelighed og kraft i hånd og fingre for at kunne følge med i udviklingen under dit forløb.

Træningen kan også bestå af strukturering af aktiviteter som fx rengøring, madlavning og søvn. Sano har fx et afprøvningslokale, hvor der er mulighed for at træne en konkret køkken- eller rengøringsaktivitet.

Ergoterapeuten vil vejlede og undervise i kropsstillinger, hvad enten det er den stående, siddende eller liggende stilling. Der vil være mulighed for at afprøve hjælpemidler og metoder for at vurdere, hvad der er mest hensigtsmæssigt for dig.

AMPS
Sommetider benytter ergoterapeuterne på Sano sig af AMPS.

AMPS er det eneste standardiserede redskab, som kan anvendes til at vurdere kvaliteten af en persons aktivitetsudførelse. Kvaliteten vurderes ved at måle på graden af fysisk anstrengelse, effektivitet, sikkerhed og selvstændighed i forhold til 16 motoriske og 20 procesmæssige færdigheder.

Standardiseringen medfører, at ergoterapeuter kan anvende testen til objektivt at dokumentere effekten af de ergoterapeutiske interventioner.