Typer af Parkinson’s sygdom

I daglig tale skelner man mellem det, der kaldes almindelig parkinson og atypisk parkinson. På nuværende tidspunkt tilbyder vi kun forløb til personer med almindelig parkinson.
 
Almindelig parkinson (idiopatisk parkinson)
Ved almindelig parkinson er der en række motoriske symptomer, fx bevægelsesvanskeligheder som langsomme bevægelser, muskelstivhed, rysten og balanceproblemer samt en række nonmotoriske symptomer, fx søvnforstyrrelser, kognitive symptomer og blæresymptomer.
 
Atypisk parkinson
Atypisk parkinson ligner til forveksling almindelig parkinson i begyndelsen.  Der er fire lidelser, som man betegner som atypisk parkinson:
 
Lewy Body demens (DLB)
Multipel System Atrofi (MSA)
Progressiv Supranukleær Parese (PSP)
Cortico Basal Degeneration (CBD)