INFORMATION OM HOLDTRÆNING I AARHUS

Regler og betingelser

Praktiske oplysninger
For at deltage i holdtræning på Sano skal du være over 18 år og selvhjulpen. 
 
Individuel konsultation
For at sikre kvaliteten af din træning skal du have en halvårlig konsultation hos os a 30 min. varighed. Det gør vi for at sikre kvaliteten, fx ved at vurdere dit funktionsniveau, så øvelserne på holdet bliver tilpasset dine behov og mål. 
 
Konsultationen er med i prisen, når du tilmelder dig et hold. 
 
Konsultationen kan ikke fravælges.
 
Tilmelding
Tilmelding til holdtræning og betaling foregår gennem Sanos elektroniske bookingsystem, Trippus.
 
Tilmelding er bindende. Du kan ikke få refunderet beløbet, når du har tilmeldt dig et hold.
 
Du er tilmeldt et hold, når betalingen er gået igennem, og du har modtaget en e-mail med bekræftelse på, at du er tilmeldt. 

Du kan betale med følgende betalingskort gennem bookinsystemet:
  • Mastercard
  • VISA
  • Maestro.
Kortene skal være aktiveret til at handle på internettet. 
 
Hvis du ikke har et af de ovenstående kort, kan du henvende dig i receptionen på Sano.
 
På dine kontoudtog vil stå Trippus.se - som er navnet på det betalingssystem, vi benytter. 

Refundering og kompensation for mistet træning
1. Kompensation for mistet træning på grund af dokumenteret indlæggelse udløser tilbagebetaling af de tabte træningsgange.
 
2. Fravær grundet ferie, arbejdsmæssige eller private forhold udløser ikke kompensation.
 
3. I tilfælde af at Sano ikke kan tilbyde træning som aftalt, erstattes denne træningsgang af en anden træningsgang på et andet tidspunkt.
 
Er du ny deltager på holdtræning?
Som ny deltager på fitnesshold (maskiner) skal du have en instruktion ved en af vores fysioterapeuter, inden du begynder på vores hold. Instruktionen har en varighed på 45 min. og koster kr. 510,-. Dertil kommer et nøgledepositum på kr. 200,- til maskinerne.
 
Al træning foregår på
Sano Aarhus
Egernvej 5, 8270 Højbjerg
Telefon 7879 0000
 
Holdene oprettes ved minimum 5 deltagere.
 
Ret til ændringer forbeholdes.