Viden for fagpersoner

Her finder du viden, der kan afklare nogle af de faglige spørgsmål der kan opstå i mødet med mennesker med parkinson.

Links og guidelines
Danmodis (danish movement disorder society) engagerer sig i viden om bevægeforstyrrelser og bidrager med en klinisk vejledning, som indeholder viden om diagnosticering, forløb og behandling ved Parkinsons sygdom:

DOWNLOAD HER

Herudover findes forskellig viden og guidelines udarbejdet til specifikke faggrupper og temaer:

Logopædi og dysfagi
ParkinsonNet Holland har i et internationalt samarbejde udarbejdet en Logopædisk guideline for Parkinsons sygdom.
Denne guideline berører også, hvordan dysfagi bør italesættes og udredes ved Parkinsons sygdom

DOWNLOAD HER

Sygepleje
Der er endnu ikke en specifik sygeplejefaglig guideline for Parkinsons sygdom. Der henvises således til Danmodis’ kliniske vejledning, se link øverst på siden.

Herudover afventes en oversættelse af ParkinsonNets tværfaglige guideline.

Ergoterapi
ParkinsonNet Holland har i et internationalt samarbejde udarbejdet en ergoterapeutisk guideline for Parkinsons sygdom:

DOWNLOAD HER

Fysioterapi
ParkinsonNet Holland har i et internationalt samarbejde udarbejdet en fysioterapeutisk guideline for Parkinsons sygdom:

LÆS MERE HER

Herudover har Parkinsonforeningen i samarbejde med tre fysioterapeuter udarbejdet en guide, du kan bruge i samarbejdet med din patient/borger.

DOWNLOAD HER

Som fysioterapeut har du mulighed for at indgå i APPDE - et europæisk netværk for fysioterapeuter, der beskæftiger sig med Parkinson:

LÆS MERE HER 

Ernæring
ParkinsonNet Holland har i et internationalt samarbejde udarbejdet en guideline til ernæring til mennesker med Parkinson:

DOWNLOAD HER