Tværfaglig rehabilitering

For dig, som 
Har en led-, ryg- eller muskelsygdom, som giver dig betydelige begrænsninger i dine fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, så kan du blive henvist af din egen læge eller en reumatolog til behandling på Sano.
 
Det opnår du med et rehabiliteringsforløb på Sano
Målet med rehabiliteringsforløbet er, at du opnår tillid til at turde ændre adfærd og til at du føler dig kompetent til selv at træffe valg og leve med konsekvenserne heraf. Endvidere at fastholde de gode vaner efter afslutningen på dit forløb.
 
Vi udarbejder sammen med dig et individuelt forløb, således at du bliver udfordret på det niveau, der passer til dig. Du vil opnå øget styrke, mobilitet og udholdenhed, ligesom du vil lære at økonomisere dine fysiske og mentale kræfter, så du oplever mere energi og bedre balance i både privatliv og arbejdsliv. 
 
Du vil ligeledes lære at håndtere dine kroniske smerter og opnå større livskvalitet i din dagligdag. Forløbet vil oftest omfatte både fysisk, mental og praktisk træning. Du vil opnå relevant viden og få en række konkrete redskaber samt et personligt træningsprogram. 
 
Et godt resultat forudsætter din aktive deltagelse; det vil sige, at du er eksperten på dit eget liv. 
 
Team Sano
På Sano vil du møde et tværfagligt team med specialistkompetencer bestående af læge, fysioterapeut, ergoterapeut, sygeplejerske og psykolog (sidstnævnte fra ultimo 2017). 
 
Dagene indeholder træning, behandling og samtaler individuelt og på hold, forskellige former for workshops, undervisning samt udarbejdelse af et personligt træningsprogram. Indholdet i den fysiske træning er med fokus på eksempelvis holdningskorrektion samt stabilitets- og funktionstræning.
 
Efter behov kan du blive støttet kognitivt til at mestre og acceptere din egen situation, håndtere søvnproblematikker, lære at sige fra og bede om hjælp, prioritere og planlægge opgaver. 
Endvidere vil du få indsigt i, hvordan dine egne krav kan føre til uhensigtsmæssige valg og vaner samt opnå støtte til at finde den rette balance mellem aktivitet og hvile; eksempelvis gennem brug af mindfulness og afspænding.
 
Der udføres test både før, under og efter forløbet i det omfang, det er relevant. Du kan kombinere dit rehabiliteringsforløb af ophold, ambulante dage og evt. hjemmebesøg.
 
Kontakt 
Ring og få en snak om, hvad et rehabiliteringsforløb kan gøre for dig.
 
Kontakt os på telefon 7879 0000.