Transport i forbindelse med ophold på Sano

Sano er et §79 hospital og omfattet af de samme regler vedr. transport som de offentlige sygehuse. Det betyder, at hvis du normalt er berettiget til transport, vil du også kunne få refunderet dine transportudgifter til og fra Sano. Vi henviser dog til, at du selv undersøger reglerne og muligheden hos din region.

Såfremt du er berettiget til refundering af dine transportudgifter, kan du bede om en bekræftelse for opholdet, inden du forlader Sano. Bekræftelsen vil du med stor sandsynlighed få brug for i forbindelse med din ansøgning om befordringsgodtgørelse.

Hvis du grundet kortere ventetid vælger et center, der ikke ligger tættest på din bopæl, kan det være, at din mulighed for befordringsgodtgørelse frafalder. Hvis du er i tvivl, kan du tage kontakt til din region.