Regler om:

Tilskud fra Sygeforsikringen 'danmark'

Er du medlem af Sygefors​ikringen 'danmark', kan du få et tilskud til behandlingsydelser. 

Undersøgelse og vurdering af behandlingsbehov
Medlemmer af Sygesikringen 'danmark' i grupperne 1, 2 og 5, som ønsker at modtage eller fortsætte holdtræning med tilskud, skal inden påbegyndelse af holdtræning og mindst en gang årligt til en 30 minutters fysioterapeutisk undersøgelse.
 
Ved den individuelle undersøgelse vurderer fysioterapeuten, om der er tale om en behandlingsydelse, eller om der er tale om vedligeholdende/forebyggende træning. Den fysioterapeutiske undersøgelse er tilskudsberettiget. Efter undersøgelsen informeres du om resultatet af undersøgelsen.
 
Hvis du ønsker anden træning end fysioterapeutens faglige anbefaling, kan det ikke dækkes af Sygeforsikringen 'danmark'.