Holdtræning og fitnesscenter Sano Skælskør

Regler og retningslinjer - Covid-19

På Sano Skælskør overholder vi de retningslinjer vedr. forebyggelse af COVID-19, som sundhedsmyndighederne løbende opdaterer. Vi beder derfor alle, der opholder sig på Sano, om at medvirke til at overholde vores retningslinjer som du kan læse herunder.

Holdtræning og træningcenter
Vi gennemfører al holdtræning på de tre centre. Det kan vi gøre, fordi holdtræning er en del af vores sundhedsfaglige virksomhed. 

Vores træningscenter har åbent. For at benytte det, skal du kunne fremvise coronapas.

Forholdsregler ift. forebyggelse af COVID-19
Ambulante gæster skal

  • Bære maske når du færdes på Sano (dog ikke under selve holdtræningen)
  • Sikre 2 meters afstand mellem alle, der færdes og opholder sig på Sano. 
  • Udføre hyppig og grundig håndhygiejne, jf. informationer ophængt herom. Når afstandskravet ikke kan overholdes, ex. ved behandling hos fysioterapeut eller sygeplejerske bruger både patient og personale maske
  • Du skal benytte de i forvejen udpegede toilet- og badfaciliteter. Vandhaner og toiletbræt desinficeres efter brug
  • Rengøre udstyr, der bruges af flere mellem hver kontakt.

Som eventuel patient i risikogruppen skal du være aktiv ift. at sikre 2 meters afstand til alle medpatienter og personale samt ved selv at bruge værnemidler. Det gælder i alle aktiviteter og samværsformer.

Øvrige forholdsregler for ambulante gæster

  • Hvis du har symptomer på COVID-19, må du ikke komme på Sano, før du har været symptomfri i 2 døgn
  • Hvis du har været i nær kontakt (fx. pårørende/bofælle) til en person med COVID-19, skal du følge Sanos retningslinjer Retningslinje for test for COVID-19 af patienter og personale på Sano’, før du kan komme tilbage på Sano
  • Hvis du har rejst til et af de lande, som Udenrigsministeriet fraråder rejse til, skal du foreligge en negativ COVID-19 test forud for, at du igen må komme på Sano.

- Vi passer på dig og på hinanden!