Mindfulness - træning af bevidst nærvær

Mindfulnessbegrebet dækker over vores evne til bevidst nærvær. På en kærlig-venlig måde og uden at dømme og vurdere øjeblikket. 

Formål
Du træner din 'evne til nærvær-muskel',og du opbygger derigennem en anden måde at forholde dig til fx smerter på. MIndfulnesstræning øger desuden din robusthed og evne til egenomsorg.

Sådan træner vi på holdet
Vi træner "evnen til nærvær-musklen" ved at forankre vores opmærksomhed til forskellige sansninger, fx af åndedrættet, kroppen, bevægelser, lyde og synsindtryk, tanker og følelser.

Vi deler oplevelser fra træningen, og vores erfaringer danner udgangspunkt for undervisning i mindfulness. Således veksler vi mellem praksis og teori.

Mindfulnesstræning er for alle. På Sano har vi fokus på mennesker med funktionsnedsættelse og smerter. Du får øget udbytte, hvis du vil sætte minimun 10 min. af til daglig træning. Du kan deltage som både nybegynder og som en del af egenpraksis, du måske allerede er i gang med.

Effekt
Ud ad denne accept kommer muligheden for at agere/handle på en måde der er i overensstemmelse med værdier og mål for livet i modsætning til at handle på autopilot/som man plejer.