Mindfulness

Mindfulness er en mental tilstand, hvor du er fuldt til stede i nuet, fra øjeblik til øjeblik.

Mindfulness handler om at få bragt nærværet ind i hverdagen i så stor en del af vores liv som muligt. Du bliver bedre til at forholde dig til og reagere hensigtsmæssigt på de udfordringer, du møder i livet.

Du arbejder med at slippe bekymringer over situationer, du ikke kan ændre og acceptere dit liv, som det er. Dermed frigiver du en masse energi, som du kan bruge på andre ting. Mindfulness handler ikke om at acceptere det uacceptable. Det handler om at se verden med større klarhed, så du kan tage klogere og mere velovervejede beslutninger om at ændre de ting, der bør ændres.

Mindfulness har en videnskabelig dokumenteret effekt i forhold til at lære at leve med en kronisk sygdom, smerter, stress, angst og depression, men er lige så velegnet til personer, der ikke har fysiske symptomer, men blot ønsker at være mere tilstede i nuet og leve livet mere fuldt.

Behandling
Vi øver os i at bringe opmærksomheden til én ting ad gangen gennem blandt andet åndedrætsøvelser, mindful bevægelse og kropsscanningsøvelse.I

øvelserne lærer du din tankevirksomhed at kende, og ved at blive opmærksom på den måde du tænker på, kan du ændre måden, du forholder dig til dine tanker og de ting, der sker i livet. Undervisning og øvelser giver dig redskaberne til at overføre metoderne til din egen hverdag.

Book din behandling
Mindfulness indgår ofte som en del af et længerevarende ophold, men vi har også holdtræning i mindfulness. Det kan du læse mere om her.