Kursus for fagprofessionelle

MBKT, niveau 1

Er du sundhedsfagligt/psykologisk eller pædagogisk uddannet, tilbyder vi et intensivt trænerkursus til dig, som ønsker en grundlæggende viden og indsigt i mindfulness-baseret kognitiv terapi. Kurset har en varighed på fire dage.
 
Hvad er mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT)?
MBKT er en af de nyere metoder inden for den kognitive tradition og er genstand for omfattende forskning. Mindfulness benyttes ligeledes inden for behandling af kroniske smerter, DAT (Dialektisk adfærdsterapi), ACT og Compassion Focused Therapy. Grundlæggende er MBKT en form for opmærksomhedstræning, hvor man opøver evnen til at være tilstede i nuet på en ikke vurderende måde.
 
Formål med niveau 1 kurset
  • At opnå grundig forståelse for principperne bag de evidensbaserede metoder
  • At deltagerne får personlig erfaring med Mindfulness-baseret kognitiv terapi. Forskning viser, at dette har helt afgørende betydning, hvis deltagerne senere vil lære at træne andre
  • Niveau 1 giver IKKE adgang til at træne patienter i MBKT. Det læres på niveau 2.
Kursets opbygning
På kurset arbejder vi med mindfulness-baseret kognitiv terapi. Det sker gennem træning, erfaringsudveksling og i begrænset omfang teoretiske oplæg. Træningsdelen er meget vigtig, og det er afgørende, at du i kursusperioden afsætter tid til træning mellem kursusdagene.
 
Underviser
Kurset bliver ledet af psykolog Lene Iversen, der er godkendt specialist i psykoterapi og supervision på specialistniveau. Underviseren har intensive kurser i mindfulness-baseret kognitiv terapi, bl.a. hos professor Mark Williams, Oxford University og psykolog Ferris Urbanovsky, Center for Mindfulness USA. Derudover har mange års erfaring i at undervise andre behandlere i mindfuness-baseret kognitiv terapi.
 
Kurset er for dig, som:
  1. Har en sundhedsfaglig/psykologisk eller pædagogisk grunduddannelse (f.eks. læge, sygeplejerske, fysioterapeut, pædagog, socialrådgiver)
  2. Arbejder inden for div. behandlingsområder og har et både professionelt og personligt ønske om at få kendskab til Kognitiv Mindfulness Meditation
  3. Er indstillet på at afsætte 1 time til meditationstræning 5 af ugens dage mellem kursusgangene.

Tilmelding
Du tilmelder dig ved at kontakte Sanos afdelingschef Charlotte Oredson på telefon 7879 0066 eller ved at skrive på e-mail oredson@sanocenter.dk - frist for tilmelding er 25. februar 2019.