Undersøgelse:

Markant forbedring efter ophold på Sano

Vi har undersøgt langtidseffekten af et ophold på Sano. Undersøgelsen viser, at langt de fleste patienter oplever en signifikant bedring under opholdet, og mange oplever, at deres funktionsniveau stadig er forbedret 12 måneder efter, de er kommet hjem igen.

Efter 12 måneder vurderer:

● 85% at deres fysiske funktionsniveau er signifikant forbedret.
● 34% at deres almene helbred er signifikant forbedret.
● 45% at deres energiniveau er signifikant forbedret.
● 54% at deres sociale funktion er signifikant forbedret.
● 78% er blevet bedre til at vælge aktiviteter på trods af smerter.
● Andelen, der dyrker motion, er steget fra 65% til 74%.