Søg nu!

Legatophold på Sano Skælskør

Har du brug for professionel træning med alt betalt? Så kan du lige nu søge et legat, der giver dig netop den enestående mulighed.

Et ophold - hvordan kan det være?
Gigtforeningen har med midler fra Helene og Viggo Bruun Fond fået mulighed for at udbyde et legat til personer med gigt. Hvert legat er øremærket til et ophold fra søndag til fredag inkl. forplejning på Sano Skælskør. Den eneste udgift du har er transport til og fra centret.

Det får du
Træningen foregår primært på hold, fx i centrets store varmtvandsbassin, i fitness eller i træningssalen. Programmet er tilpasset den enkeltes forudsætninger og bliver kombineret med undervisning og vejledning.

Træningen bliver varetaget af Sano's professionelle ergoterapeuter og fysioterapeuter, som er nogle af landets bedste, og som alle er specialiserede i træning og behandling af personer med gigtsygdomme.

Hvem kan søge legatet?
Alle, der opfylder følgende krav, kan søge legatet:

 • Du har bopæl i Danmark
 • Du har en eller flere lægelige diagnoser
 • Du er mindst 18 år gammel
 • Du er selvhjulpen, evt. med hjælp fra din personlige hjælper. Du har en god forståelse for det danske sprog, eller har en hjælper med, der kan bistå som tolk. Hjælperen bor gratis og betaler for helpension, i alt 2.000 kr. for opholdet
 • Du skal kunne gennemføre dit ophold primo 2018
 • Økonomiske forhold:
  Enlige: Din årsindkomst må ikke overstige 315.000 kr.
  Gift/samlevende: Din og din ægtefælles/samlevers årsindkomst må samlet ikke overstige 400.000 kr.
  NB! Indkomstgrænserne forøges med 55.000 kr. pr. hjemmeboende barn under 18 år. Er du f.eks. enlig med 1 barn, må din årsindkomst være maks. 370.000 kr.

Du må ikke have:

 • Alkohol-, medicin- og/eller stofmisbrug
 • Alvorlige hjerte-/lungelidelser, neurologiske lidelser eller demens.  

Sådan søger du
Hent ansøgningsskemaet her (.docx) eller her (.pdf).

Når du har udfyldt det, sender du det, så vi har det inden 22. november 2017 til:

fondsansoegning@gigtforeningen.dk

eller

Gigtforeningen
Gentoftegade 118
2820 Gentofte

Mærk kuverten 'Fondsansøgning'