Information til patienter i forbindelse med COVID-19

På Sano overholder vi de retningslinjer vedr. forebyggelse af COVID-19, som sundhedsmyndighederne løbende opdaterer. Vi beder derfor alle, der opholder sig på Sano, om at medvirke til at overholde vores retningslinjer.

Forholdsregler ift. forebyggelse af COVID-19:

Afstand
Patienter og medarbejdere skal alle

 • Medvirke til at sikre 2 meters afstand mellem alle, der færdes og opholder sig på Sano
 • Medvirke til at sikre 2 meters afstand mellem alle deltagere i sammenhænge med fysisk aktivitet, herunder også sang og aktiviteter med høj tale.

Som eventuel patient i risikogruppen skal du være aktiv ift. at sikre 2 meters afstand til alle medpatienter og personale samt ved selv at bruge værnemidler i alle aktiviteter og samværsformer.

Brug af værnemidler

 • Alle medarbejdere bruger mundbind eller visir. Når afstandskravet ikke kan overholdes, ex. ved behandling hos fysioterapeut eller sygeplejerske, bærer både patient og personale maske eller i nogle situationer visir (fx ved behov for at se behandlers mimik).
 • På Sano Aarhus bæres maske af alle, der færdes i huset.

Hygiejne
Du skal 

 • Medvirke til hyppig og grundig håndhygiejne, også i forbindelse med anvendelse af kaffeautomat og vanddispenser
 • Benytte eget toilet eller bad (hvis der ikke er bad og toilet til værelset, skal du benytte i forvejen udpegede faciliteter. Vandhaner, brusehoveder og toiletbræt desinficeres efter brug i fælles toilet/bad)
 • Medvirke til at udstyr, der bruges af flere, rengøres mellem hver kontakt

Sano

 • Udleverer redskaber i størst mulig omfang til personligt brug, så smittespredning minimeres
 • Udfører rengøring af dørhåndtag, overflader, vandhaner, toiletter, træningsudstyr dagligt
 • Anviser om regler og god håndhygiejne ved servering af mad fra buffet

Din nære pårørende kan deltage i din forundersøgelse og andre relevante aktiviteter. Hvis pårørende ønsker at deltage i større omfang, fx i dit forløb og til måltider, skal du tale med din kontaktperson om, hvordan det kan lade sig gøre.

Forholdsregler ift. situationer, hvor patient/personale udviser symptomer på COVID-19
Sano har retningslinjer for at:

 • Patient og personale, der får symptomer på COVID-19, skal tage hjem (gå i selv isolation), indtil der foreligger negativ COVID-19 test. Det samme gælder, hvis patient eller personale har været nær kontakt (f.eks. pårørende/bofælle) til en person med påvist COVID-19. Ved positivt testsvar skal Sano informeres hurtigst muligt ift. at forebygge smittespredning (både før, under og efter ophold).

  Derudover opfordrer vil til, at Sano også bliver informeret om negative testsvar. For tilbagevenden til Sano skal Sanos retningslinje Retningslinje for test for COVID-19 af patienter og personale på Sano’ følges.

 • Overtrækskittel, handsker og maske anvendes ved nødvendig direkte kontakt mellem patient/personale, der har udvist symptomer på COVID-19 og/ eller har fået besked om, at en pårørende er testet positiv.

- Vi passer på dig og på hinanden!