Information til pårørende i forbindelse med COVID-19

På Sano overholder vi de retningslinjer vedr. forebyggelse af COVID-19, som sundhedsmyndighederne løbende opdaterer. Vi beder derfor alle, der opholder sig på Sano, om at medvirke til at overholde vores retningslinjer, som du kan læse herunder.

Ingen pårørende på Sano
Styrelsen for Patientsikkerhed har besluttet, at pårørende ikke kan komme på besøg pga. coronasmittens udvikling.

Vær opmærksom på, at du som pårørende til en person med parkinson er medindlagt under forløbet, og derfor må du gerne komme på Sano.

Restriktionerne gælder foreløbigt til og med den 1. april 2021, hvor bestemmelsen bliver revurderet. 

Nedenfor er de retningslinjer, som vi forventer at holde, når pårørende igen kan komme på besøg på Sano. 

Forholdsregler ift. forebyggelse af COVID-19
Gæster og patienter skal

  • Bære maske når du færdes på Sano
  • Sikre minimum 2 meters afstand mellem alle, der færdes og opholder sig på Sano
  • Anvende hyppig og grundig håndhygiejne jf. informationer ophængt herom, også i forbindelse med brug af kaffeautomat og vanddispenser
  • Når afstandskravet ikke kan overholdes, ex. ved kontakt med fysioterapeut eller sygeplejerske skal både både patient, pårørende og personale bære maske
  • Du skal benytte de i forvejen udpegede toilet- og badfaciliteter. Vandhaner og toiletbræt desinficeres efter brug
  • Rengøre udstyr, der bruges af flere mellem hver kontakt.

Som eventuel pårørende i risikogruppen opfordres du til aktivt at sikre 2 meters afstand til alle patienter og personale samt selv at bruge værnemidler. Det gælder i alle aktiviteter og samværsformer.

Øvrige forholdsregler for pårørende

  • Hvis du har symptomer på COVID-19, må du ikke komme på Sano, før du har været symptomfri i 2 døgn
  • Hvis du er i nær kontakt til andre, der er testet positiv for COVID-19, må du først komme på Sano tidligst 14 dage efter kontakten, regnet fra det tidspunkt hvor kontakten fandt sted.
  • Hvis du har rejst til et af de lande, som Udenrigsministeriet fraråder rejse til, skal der gå 14 dage, fra du er kommet hjem, til du igen må komme på Sano.

- Vi passer på dig og på hinanden!