Information til ambulante træningsgæster i forbindelse med COVID-19

COVID-19 er en ny sygdom, der på verdensplan har spredt sig til en pandemi. Infektionen kan ramme alle. Men særligt ældre mennesker, mennesker med et højt BMI eller mennesker med forskellige former for en ikke velbehandlet kronisk sygdom, tilhører de grupper, der kan risikere at blive mest syge af infektionen. 

I forhold til evt. tvivl om, hvorvidt du kan tilhøre en risikogruppe, så opfordrer vi dig til, at du kontakter din egen læge for at opnå vished for, om at det er sikkert for dig at komme på Sano.

På Sano overholder vi de retningslinjer vedr. forebyggelse af COVID-19, som sundhedsmyndighederne løbende opdaterer. Vi beder derfor alle, der opholder sig på Sano, om at medvirke til at overholde vores retningslinjer, som du kan læse herunder.

Forholdsregler ift. forebyggelse af COVID-19:

  • Sikre 1 meters afstand mellem alle der færdes og opholder sig på Sano (både gæster, patienter og personale). I forbindelse med fysisk aktivitet på land og i vand (inkl. sang) er afstandskravet dog 2 meter
  • Anvendelse af hyppig og grundig håndhygiejne jf. informationer ophængt herom, også i forbindelse med brug af kaffeautomat og vanddispenser
  • Når afstandskravet ikke kan overholdes, ex. ved behandling hos fysioterapeut eller sygeplejerske, bæres maske af både patient og personale
  • Ved benyttelse af toilet og bad, benyttes alene i forvejen udpegede faciliteter. Vandhaner, brusehoveder og toiletbræt afsprittes efter brug i fælles toilet/bad
  • Udstyr, der bruges af flere, rengøres mellem hver kontakt.

Øvrige forholdsregler for ambulante gæster:

  • Hvis man har symptomer på COVID-19 må man ikke komme på Sano, før man har været symptomfri i 2 døgn.
  • Ved samvær med en pårørende/bofælle der er testet positiv for COVID-19, må man først komme på Sano tidligst 14 dage efter kontakten regnet fra det tidspunkt, hvor den pårørende igen er rask
  • Hvis man har rejst til et af de lande til, som udenrigsministeriet fraråder at rejse til, skal der gå 14 dage, fra man er kommet hjem, til man igen må komme på Sano.

- Vi passer på dig og på hinanden!