Tilbud til

Fase 4

Til dig der er nået den sene fase af Parkinsons sygdom, tilbyder Sano forebyggende hjemmebesøg.

Hjemmebesøgene har til formål at understøtte dig som parkinsonramt i at kunne blive i dit eget hjem så længe som muligt.

Vi vil hjælpe med at afdække hvilke problemstillinger, der fylder i hverdagen, både for dig og dine pårørende. Vi hjælper med at udpege, hvilke muligheder der kan være for at styrke og understøtte dig og din families ressourcer.

Hjemmebesøgets indhold
De forebyggende hjemmebesøg gennemføres som to besøg. Ved det første besøg afdækker Sano (v. sygeplejerske eller ergoterapeut) familiens samlede situation. Vi vil gennemgå dine udfordringer som parkinsonramt med dig og vurdere, hvilke muligheder der kan være eksempelvis ved ændringer af din boligs indretning, ansøgning af specifikke hjælpemidler mv.

På baggrund af det første besøg vil der blive udarbejdet en rehabiliteringsrapport, der anbefaler, hvilke forbedringer og hvilken støtte du og din familie kan have gavn af.

Ved det andet besøg deltager endvidere en repræsentant fra din hjemkommune med det formål at vurdere og iværksætte de frembragte anbefalinger. Der afsluttes med en opfølgende telefonkontakt med dig eller din nærmeste pårørende.

Sådan ansøger du
For at modtage tilbuddet om et forbyggende hjemmebesøg skal du eller din kommune rette henvendelse til din neurolog, som udfylder nedenstående henvisningsskema:

DOWNLOAD: Henvisningsskema fase 4

Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon 7879 0070 eller på mail parkinson@sanocenter.dk