Tilbud til

Fase 4

De forebyggende hjemmebesøg henvender sig til patienter i den sene fase af sygdommen (fase 4) og har som formål at understøtte den parkinsonramte i at forblive i eget hjem så længe som muligt. Indsatsen skal afdække hvilke problemstillinger, der fylder i hverdagen, dels for patienten, dels for hans eller hendes pårørende, samt pege på hvilke muligheder der kan være for at styrke og understøtte familiens ressourcer. Henvisningen til de forebyggende hjemmebesøg skal modtages fra neurolog via kommune og efter aftale med patient.

De forebyggende hjemmebesøg gennemføres som to besøg til den enkelte borger. Ved det første besøg afdækker Sano (v/sygeplejerske eller ergoterapeut) familiens samlede situation. Der vil ske en gennemgang af den parkinsonramtes motoriske og nonmotoriske udfordringer, det daglige aktivitetsniveau, boligens indretning, hjælpemidler, pårørende ressourcer mv. På baggrund af det første besøg vil der blive udarbejdet en rehabiliteringsrapport, der anbefaler, hvilke forbedringer og hvilken støtte den enkelte familie vil kunne profitere af. Ved det andet besøg deltager endvidere en repræsentant fra den parkinsonramtes hjemkommune med det formål at vurdere og påbegynde en implementering af de frembragte anbefalinger. Der afsluttes med en opfølgende telefonkontakt til patient/pårørende.

DOWNLOAD: Henvisningsskema fase 4

Der vil blive afviklet 15 hjemmebesøg pr. år i hele landet – dog vil der i 2017 blive afviklet 7 hjemmebesøg, da henvisningsperioden først begynder 1. august.

Kontakt
Har du spørgsmål til weekendkurserne, er du velkommen til at kontakte os på telefon 7879 0070 eller på mail parkinson@sanocenter.dk